Navigation path

Výsledky vyhľadávania

Počet dokumentov zodpovedajúcich kritériám vyhľadávania 1
(Strana 1 z 1)

Referenčné číslo dokumentuZodpovedné GRDátum uverejnenia
C(2015)4550/F1 GROW (GR pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP) 08/07/2015
Delegované rozhodnutie Komisie
DELEGOVANÉ ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) …/… o uplatniteľných systémoch na posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov vetracích kanálov a potrubí na vetranie vzduchom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011

Počet dokumentov zodpovedajúcich kritériám vyhľadávania 1
(Strana 1 z 1)