Navigation path

Meklēšanas rezultāts

Šiem meklēšanas kritērijiem atbilstošo dokumentu skaits: 1
(Rāda 1. lpp. no kopumā 1 lpp.)

Dokumenta atsauces numursAtbildīgais ģenerāldirektorātsPublicēšanas datums
C(2015)4550/F1 GROW (Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ĢD) 08/07/2015
Komisijas deleģētais lēmums
KOMISIJAS DELEĢĒTAIS LĒMUMS (ES) …/.. par piemērojamām sistēmām gaisa ventilācijai paredzētu ventilācijas kanālu un cauruļu ekspluatācijas īpašību noturības novērtējumam un pārbaudei saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 305/2011

Šiem meklēšanas kritērijiem atbilstošo dokumentu skaits: 1
(Rāda 1. lpp. no kopumā 1 lpp.)