Navigation path

Rezultatele căutării

Numărul de documente care corespund acestor criterii de căutare: 201
(Pagina 1 din 21)

Numărul de referință al documentului DG responsabilăData publicarii
C(2020)7715/F1 FISMA (DG Stabilitate Financiară, Servicii Financiare și Uniunea Piețelor de Capital) 12/11/2020
Regulamentul delegat al Comisiei
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) …/… AL COMISIEI de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 241/2014 în ceea ce privește deducerea activelor informatice din elementele de fonduri proprii de nivel 1 de bază
C(2020)7523/F1 FISMA (DG Stabilitate Financiară, Servicii Financiare și Uniunea Piețelor de Capital) 06/11/2020
Regulamentul delegat al Comisiei
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) …/… AL COMISIEI de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2019/815 în ceea ce privește actualizarea din 2020 a taxonomiei prevăzute în standardele tehnice de reglementare pentru formatul de raportare electronic unic
C(2020)7186/F1 FISMA (DG Stabilitate Financiară, Servicii Financiare și Uniunea Piețelor de Capital) 23/10/2020
Regulamentul delegat al Comisiei
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) …/… AL COMISIEI de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2018/1229 în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la disciplina în materie de decontare, cu privire la intrarea sa în vigoare
C(2020)6281/F1 FISMA (DG Stabilitate Financiară, Servicii Financiare și Uniunea Piețelor de Capital) 18/09/2020
Regulamentul delegat al Comisiei
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) …/… AL COMISIEI de completare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește taxele aplicate registrelor centrale de securitizări de către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe
C(2020)5888/F1 FISMA (DG Stabilitate Financiară, Servicii Financiare și Uniunea Piețelor de Capital) 01/09/2020
Regulamentul delegat al Comisiei
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) …/… AL COMISIEI de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 876/2013 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește modificări ale componenței, funcționării și gestionării colegiilor pentru contrapărțile centrale
C(2020)4895/F1 FISMA (DG Stabilitate Financiară, Servicii Financiare și Uniunea Piețelor de Capital) 14/07/2020
Regulamentul delegat al Comisiei
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) …/… AL COMISIEI de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește elementele minime care trebuie evaluate de ESMA atunci când evaluează cererile CPC din țări terțe pentru acordarea statutului de conformitate comparabilă, precum și modalitățile și condițiile evaluării respective
C(2020)4892/F1 FISMA (DG Stabilitate Financiară, Servicii Financiare și Uniunea Piețelor de Capital) 14/07/2020
Regulamentul delegat al Comisiei
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) …/… AL COMISIEI de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește criteriile pe care ESMA ar trebui să le ia în considerare pentru a stabili dacă o contraparte centrală stabilită într-o țară terță este importantă din punct de vedere sistemic sau este probabil să devină importantă din punct de vedere sistemic pentru stabilitatea financiară a Uniunii sau a unuia ori mai multor state membre ale acesteia
C(2020)4891/F1 FISMA (DG Stabilitate Financiară, Servicii Financiare și Uniunea Piețelor de Capital) 14/07/2020
Regulamentul delegat al Comisiei
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) …/… AL COMISIEI de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește taxele percepute de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe de la contrapărțile centrale stabilite în țări terțe
C(2020)4757/F1 FISMA (DG Stabilitate Financiară, Servicii Financiare și Uniunea Piețelor de Capital) 22/07/2020
Regulamentul delegat al Comisiei
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) …/… AL COMISIEI de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele minime pentru indicii UE de referință pentru activitățile de tranziție climatică și indicii UE de referință aliniați la Acordul de la Paris
C(2020)4748/F1 FISMA (DG Stabilitate Financiară, Servicii Financiare și Uniunea Piețelor de Capital) 22/07/2020
Regulamentul delegat al Comisiei
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) …/… AL COMISIEI de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește conținutul minim al explicației modului în care se reflectă factorii de mediu, sociali și de guvernanță în metodologia de elaborare a indicilor de referință

Numărul de documente care corespund acestor criterii de căutare: 201
(Pagina 1 din 21)