Navigation path

Wyniki wyszukiwania

Liczba dokumentów spełniających podane kryteria wyszukiwania: 201
(LWyświetla się strona 1 z 21)

Numer referencyjny dokumentuOdpowiedzialna DGData publikacji
C(2020)7715/F1 FISMA (DG ds. Stabilności Finansowej, Usług Finansowych i Unii Rynków Kapitałowych) 12/11/2020
Rozporządzenie delegowane Komisji
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) …/… zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 241/2014 w odniesieniu do odliczenia aktywów będących oprogramowaniem od pozycji kapitału podstawowego Tier I
C(2020)7523/F1 FISMA (DG ds. Stabilności Finansowej, Usług Finansowych i Unii Rynków Kapitałowych) 06/11/2020
Rozporządzenie delegowane Komisji
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) …/… zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2019/815 w odniesieniu do dokonanej w 2020 r. aktualizacji taksonomii określonej w regulacyjnych standardach technicznych na potrzeby jednolitego elektronicznego formatu raportowania
C(2020)7186/F1 FISMA (DG ds. Stabilności Finansowej, Usług Finansowych i Unii Rynków Kapitałowych) 23/10/2020
Rozporządzenie delegowane Komisji
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) …/… zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2018/1229 dotyczące regulacyjnych standardów technicznych w zakresie dyscypliny rozrachunku w odniesieniu do jego wejścia w życie
C(2020)6281/F1 FISMA (DG ds. Stabilności Finansowej, Usług Finansowych i Unii Rynków Kapitałowych) 18/09/2020
Rozporządzenie delegowane Komisji
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) …/… uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 w odniesieniu do opłat pobieranych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych od repozytoriów sekurytyzacji
C(2020)5888/F1 FISMA (DG ds. Stabilności Finansowej, Usług Finansowych i Unii Rynków Kapitałowych) 01/09/2020
Rozporządzenie delegowane Komisji
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) …/… zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 876/2013 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do zmian w składzie i funkcjonowaniu kolegiów ds. kontrahentów centralnych oraz w zarządzaniu tymi kolegiami
C(2020)4895/F1 FISMA (DG ds. Stabilności Finansowej, Usług Finansowych i Unii Rynków Kapitałowych) 14/07/2020
Rozporządzenie delegowane Komisji
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) …/… uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do minimum elementów, które muszą zostać ocenione przez ESMA podczas oceny wniosków CCP z państw trzecich w sprawie spełnienia porównywalnych wymogów, oraz w odniesieniu do sposobów i warunków przeprowadzenia tej oceny
C(2020)4892/F1 FISMA (DG ds. Stabilności Finansowej, Usług Finansowych i Unii Rynków Kapitałowych) 14/07/2020
Rozporządzenie delegowane Komisji
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) …/… uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do kryteriów, które ESMA powinien brać pod uwagę w celu ustalenia, czy kontrahent centralny z siedzibą w państwie trzecim ma lub może mieć systemowe znaczenie dla stabilności finansowej Unii lub co najmniej jednego z jej państw członkowskich
C(2020)4891/F1 FISMA (DG ds. Stabilności Finansowej, Usług Finansowych i Unii Rynków Kapitałowych) 14/07/2020
Rozporządzenie delegowane Komisji
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) …/… uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do opłat pobieranych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych od kontrahentów centralnych mających siedzibę w państwach trzecich
C(2020)4757/F1 FISMA (DG ds. Stabilności Finansowej, Usług Finansowych i Unii Rynków Kapitałowych) 22/07/2020
Rozporządzenie delegowane Komisji
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) …/… uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 w odniesieniu do minimalnych norm dotyczących unijnych wskaźników referencyjnych transformacji klimatycznej i unijnych wskaźników referencyjnych dostosowanych do porozumienia paryskiego
C(2020)4748/F1 FISMA (DG ds. Stabilności Finansowej, Usług Finansowych i Unii Rynków Kapitałowych) 22/07/2020
Rozporządzenie delegowane Komisji
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) …/… uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 w odniesieniu do minimalnej zawartości wyjaśnienia, w jaki sposób czynniki z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego znajdują odzwierciedlenie w metodzie wyznaczania wskaźnika referencyjnego

Liczba dokumentów spełniających podane kryteria wyszukiwania: 201
(LWyświetla się strona 1 z 21)