Navigation path

Zoekresultaten

Aantal documenten dat aan de zoekcriteria beantwoordt: 201
(Pagina 1 van 21)

Referentienummer documentBevoegd DGPublicatiedatum
C(2020)7715/F1 FISMA (DG Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie) 12/11/2020
Gedelegeerde verordening van de Commissie
GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) …/... VAN DE COMMISSIE tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 241/2014 wat betreft de aftrekking van softwareactiva van tier 1-kernkapitaalbestanddelen
C(2020)7523/F1 FISMA (DG Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie) 06/11/2020
Gedelegeerde verordening van de Commissie
GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) …/... VAN DE COMMISSIE tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/815 wat betreft de bijwerking 2020 van de in de technische reguleringsnormen voor het uniforme elektronische verslagleggingsformaat vastgestelde taxonomie
C(2020)7186/F1 FISMA (DG Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie) 23/10/2020
Gedelegeerde verordening van de Commissie
GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) …/... VAN DE COMMISSIE tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1229 betreffende technische reguleringsnormen inzake afwikkelingsdiscipline, wat de inwerkingtreding ervan betreft
C(2020)6281/F1 FISMA (DG Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie) 18/09/2020
Gedelegeerde verordening van de Commissie
GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) …/... VAN DE COMMISSIE tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot door de Europese Autoriteit voor effecten en markten aan securitisatieregisters aangerekende vergoedingen
C(2020)5888/F1 FISMA (DG Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie) 01/09/2020
Gedelegeerde verordening van de Commissie
GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) …/... VAN DE COMMISSIE tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 876/2013 van de Commissie van 19 december 2012 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de samenstelling, het functioneren en het bestuur van colleges voor centrale tegenpartijen
C(2020)4895/F1 FISMA (DG Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie) 14/07/2020
Gedelegeerde verordening van de Commissie
GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) …/... VAN DE COMMISSIE tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de door de ESMA bij de beoordeling van door CTP’s uit derde landen ingediende verzoeken om de status van vergelijkbare conformiteit van CTP’s te beoordelen minimumelementen en de uitvoeringsbepalingen en voorwaarden voor die beoordeling
C(2020)4892/F1 FISMA (DG Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie) 14/07/2020
Gedelegeerde verordening van de Commissie
GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) …/... VAN DE COMMISSIE tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de door de ESMA in aanmerking te nemen criteria om te beslissen of een in een derde land gevestigde centrale tegenpartij voor de financiële stabiliteit van de Unie of voor een of meer van haar lidstaten systeemrelevant is of waarschijnlijk systeemrelevant zal worden
C(2020)4891/F1 FISMA (DG Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie) 14/07/2020
Gedelegeerde verordening van de Commissie
GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) …/... VAN DE COMMISSIE tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft door de Europese Autoriteit voor effecten en markten aan in derde landen gevestigde centrale tegenpartijen te berekenen vergoedingen
C(2020)4757/F1 FISMA (DG Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie) 22/07/2020
Gedelegeerde verordening van de Commissie
GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) …/... VAN DE COMMISSIE tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft minimumnormen voor EU-klimaattransitiebenchmarks en op de Overeenkomst van Parijs afgestemde EU-benchmarks
C(2020)4748/F1 FISMA (DG Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie) 22/07/2020
Gedelegeerde verordening van de Commissie
GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) …/... VAN DE COMMISSIE tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de minimuminhoud van de toelichting over de wijze waarop de ecologische, sociale en governancefactoren in de benchmarkmethodologie worden weerspiegeld

Aantal documenten dat aan de zoekcriteria beantwoordt: 201
(Pagina 1 van 21)