Navigation path

Riżultati tat-tfittxija

Numru ta' dokumenti li jikkorrispondu mal-kriterji tat-tfittxija: 201
(Qed tara paġna 1 minn 21)

Numru ta' referenza tad-dokumentDĠ responsabbliData tal-pubblikazzjoni
C(2020)7715/F1 FISMA (DĠ Stabilità Finanzjarja, Servizzi Finanzjarji, u Unjoni tas-Swieq Kapitali) 12/11/2020
Regolament delegat tal-Kummissjoni
REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) .../... li jemenda r-Regolament ta’ Delega (UE) Nru 241/2014 fir-rigward tat-tnaqqis tal-assi ta’ software mill-entrati tal-Grad 1 tal-Ekwità Komuni
C(2020)7523/F1 FISMA (DĠ Stabilità Finanzjarja, Servizzi Finanzjarji, u Unjoni tas-Swieq Kapitali) 06/11/2020
Regolament delegat tal-Kummissjoni
REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) .../... li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2019/815 fir-rigward tal-aġġornament tal-2020 tat-tassonomija stipulata fl-istandards tekniċi regolatorji għall-format elettroniku uniku għar-rappurtar
C(2020)7186/F1 FISMA (DĠ Stabilità Finanzjarja, Servizzi Finanzjarji, u Unjoni tas-Swieq Kapitali) 23/10/2020
Regolament delegat tal-Kummissjoni
REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) .../... li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2018/1229 fir-rigward ta’ standards tekniċi regolatorji dwar id-dixxiplina tas-saldu, fir-rigward tad-dħul fis-seħħ tiegħu
C(2020)6281/F1 FISMA (DĠ Stabilità Finanzjarja, Servizzi Finanzjarji, u Unjoni tas-Swieq Kapitali) 18/09/2020
Regolament delegat tal-Kummissjoni
REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) .../... li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 2017/2402 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tat-tariffi imposti mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq fuq ir-repożitorji tat-titolizzazzjoni
C(2020)5888/F1 FISMA (DĠ Stabilità Finanzjarja, Servizzi Finanzjarji, u Unjoni tas-Swieq Kapitali) 01/09/2020
Regolament delegat tal-Kummissjoni
REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) .../... li jemenda r-Regolament Delegat (UE) Nru 876/2013 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ bidliet fil-kompożizzjoni, il-funzjonament u l-ġestjoni tal-kulleġġi għall-kontropartijiet ċentrali
C(2020)4895/F1 FISMA (DĠ Stabilità Finanzjarja, Servizzi Finanzjarji, u Unjoni tas-Swieq Kapitali) 14/07/2020
Regolament delegat tal-Kummissjoni
REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) .../... li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-elementi minimi li għandhom jiġu vvalutati mill-ESMA meta tivvaluta t-talbiet ta’ CCPs ta’ pajjiżi terzi għal konformità komparabbli u l-modalitajiet u l-kundizzjonijiet ta’ din il-valutazzjoni
C(2020)4892/F1 FISMA (DĠ Stabilità Finanzjarja, Servizzi Finanzjarji, u Unjoni tas-Swieq Kapitali) 14/07/2020
Regolament delegat tal-Kummissjoni
REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) .../... li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-kriterji li l-ESMA jenħtieġ li tqis biex tiddetermina jekk kontroparti ċentrali stabbilita f’pajjiż terz hijiex sistemikament importanti jew aktarx issir sistemikament importanti għall-istabbiltà finanzjarja tal-Unjoni jew ta’ wieħed jew aktar mill-Istati Membri tagħha
C(2020)4891/F1 FISMA (DĠ Stabilità Finanzjarja, Servizzi Finanzjarji, u Unjoni tas-Swieq Kapitali) 14/07/2020
Regolament delegat tal-Kummissjoni
REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) .../... li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tat-tariffi imposti mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq lil kontropartijiet ċentrali stabbiliti f’pajjiżi terzi
C(2020)4757/F1 FISMA (DĠ Stabilità Finanzjarja, Servizzi Finanzjarji, u Unjoni tas-Swieq Kapitali) 22/07/2020
Regolament delegat tal-Kummissjoni
REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) .../... li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2016/1011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards minimi għall-Parametri Referenzjarji tat-Tranżizzjoni Klimatika tal-UE u l-Parametri Referenzjarji tal-UE allinjati mal-Ftehim ta’ Pariġi
C(2020)4748/F1 FISMA (DĠ Stabilità Finanzjarja, Servizzi Finanzjarji, u Unjoni tas-Swieq Kapitali) 22/07/2020
Regolament delegat tal-Kummissjoni
REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) .../... li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2016/1011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-kontenut minimu tal-ispjegazzjoni dwar kif il-fatturi ambjentali, soċjali u ta’ governanza huma riflessi fil-metodoloġija tal-parametru referenzjarju

Numru ta' dokumenti li jikkorrispondu mal-kriterji tat-tfittxija: 201
(Qed tara paġna 1 minn 21)