Navigation path

Meklēšanas rezultāts

Šiem meklēšanas kritērijiem atbilstošo dokumentu skaits: 201
(Rāda 1. lpp. no kopumā 21 lpp.)

Dokumenta atsauces numursAtbildīgais ģenerāldirektorātsPublicēšanas datums
C(2020)7715/F1 FISMA (Finanšu stabilitātes, finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgu savienības ĢD) 12/11/2020
Komisijas deleģētā regula
KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) …/.. ar ko attiecībā uz programmatūras aktīvu atskaitīšanu no pirmā līmeņa pamata kapitāla posteņiem groza Deleģēto regulu (ES) Nr. 241/2014
C(2020)7523/F1 FISMA (Finanšu stabilitātes, finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgu savienības ĢD) 06/11/2020
Komisijas deleģētā regula
KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) …/.. ar ko Deleģēto regulu (ES) 2019/815 groza attiecībā uz regulatīvajos tehniskajos standartos par vienoto elektronisko ziņošanas formātu noteiktās taksonomijas 2020. gada atjauninājumu
C(2020)7186/F1 FISMA (Finanšu stabilitātes, finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgu savienības ĢD) 23/10/2020
Komisijas deleģētā regula
KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) …/.. ar ko Deleģēto regulu (ES) 2018/1229 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par norēķinu disciplīnu groza attiecībā uz tās stāšanos spēkā
C(2020)6281/F1 FISMA (Finanšu stabilitātes, finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgu savienības ĢD) 18/09/2020
Komisijas deleģētā regula
KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) …/.. ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 2017/2402 papildina attiecībā uz Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes noteiktām maksām vērtspapīrošanas reģistriem
C(2020)5888/F1 FISMA (Finanšu stabilitātes, finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgu savienības ĢD) 01/09/2020
Komisijas deleģētā regula
KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) …/.. ar kuru groza Deleģēto regulu (ES) Nr. 876/2013, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 attiecībā uz izmaiņām centrālo darījumu partneru kolēģiju sastāvā, darbībā un pārvaldībā
C(2020)4895/F1 FISMA (Finanšu stabilitātes, finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgu savienības ĢD) 14/07/2020
Komisijas deleģētā regula
KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) …/.. ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 papildina attiecībā uz obligātajiem elementiem, kuri EVTI jāvērtē, novērtējot trešo valstu CCP pieprasījumus apstiprināt salīdzināmu atbilstību, un attiecībā uz minētā novērtējuma veikšanas kārtību un nosacījumiem
C(2020)4892/F1 FISMA (Finanšu stabilitātes, finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgu savienības ĢD) 14/07/2020
Komisijas deleģētā regula
KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) …/.. ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 papildina attiecībā uz kritērijiem, kas EVTI būtu jāņem vērā, lai noteiktu, vai centrālais darījumu partneris, kas veic uzņēmējdarbību trešā valstī, ir sistēmiski nozīmīgs vai tāds, kas, iespējams, kļūs sistēmiski nozīmīgs Savienības vai vienas vai vairāku tās dalībvalstu finanšu stabilitātei
C(2020)4891/F1 FISMA (Finanšu stabilitātes, finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgu savienības ĢD) 14/07/2020
Komisijas deleģētā regula
KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) …/.. ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 papildina attiecībā uz maksām, kuras Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde iekasē no centrālajiem darījumu partneriem, kuri veic uzņēmējdarbību trešās valstīs
C(2020)4757/F1 FISMA (Finanšu stabilitātes, finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgu savienības ĢD) 22/07/2020
Komisijas deleģētā regula
KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) …/.. ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 papildina attiecībā uz standartu minimumu ES klimata pārejas etaloniem un Parīzes nolīgumam pielāgotiem ES etaloniem
C(2020)4748/F1 FISMA (Finanšu stabilitātes, finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgu savienības ĢD) 22/07/2020
Komisijas deleģētā regula
KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) …/.. ar kuru Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 papildina attiecībā uz satura minimumu skaidrojumā par to, kā etalonu noteikšanas metodoloģijā atspoguļoti vidiskie, sociālie un pārvaldības faktori

Šiem meklēšanas kritērijiem atbilstošo dokumentu skaits: 201
(Rāda 1. lpp. no kopumā 21 lpp.)