Navigation path

Paieškos rezultatai

Šiuos paieškos kriterijus atitinkančių dokumentų skaičius: 201
(Rodomas puslapis 1 iš 21)

Dokumento numerisAtsakingas generalinis direktoratasPaskelbimo data
C(2020)7715/F1 FISMA (Finansinio stabilumo, finansinių paslaugų ir kapitalo rinkų sąjungos GD) 12/11/2020
Komisijos deleguotasis reglamentas
KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) …/... kuriuo dėl programinės įrangos kaip turto atskaitymo iš bendro 1 lygio nuosavo kapitalo straipsnių iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 241/2014
C(2020)7523/F1 FISMA (Finansinio stabilumo, finansinių paslaugų ir kapitalo rinkų sąjungos GD) 06/11/2020
Komisijos deleguotasis reglamentas
KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) …/... kuriuo dėl vieno elektroninio ataskaitų teikimo formato techniniuose reguliavimo standartuose nustatytos taksonomijos 2020 m. atnaujinimo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2019/815
C(2020)7186/F1 FISMA (Finansinio stabilumo, finansinių paslaugų ir kapitalo rinkų sąjungos GD) 23/10/2020
Komisijos deleguotasis reglamentas
KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) …/... kuriuo iš dalies keičiama Deleguotojo reglamento (ES) 2018/1229 dėl atsiskaitymo drausmės techninių reguliavimo standartų nuostata dėl jo įsigaliojimo
C(2020)6281/F1 FISMA (Finansinio stabilumo, finansinių paslaugų ir kapitalo rinkų sąjungos GD) 18/09/2020
Komisijos deleguotasis reglamentas
KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) …/... kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2402 papildomas nuostatomis dėl mokesčių, kuriuos Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija taiko pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugykloms
C(2020)5888/F1 FISMA (Finansinio stabilumo, finansinių paslaugų ir kapitalo rinkų sąjungos GD) 01/09/2020
Komisijos deleguotasis reglamentas
KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) …/... kuriuo dėl pagrindinių sandorio šalių kolegijų sudėties, veikimo ir valdymo pokyčių iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 876/2013, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012
C(2020)4895/F1 FISMA (Finansinio stabilumo, finansinių paslaugų ir kapitalo rinkų sąjungos GD) 14/07/2020
Komisijos deleguotasis reglamentas
KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) …/... kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 papildomas nuostatomis dėl būtiniausių elementų, kuriuos turi įvertinti ESMA vertindama trečiųjų šalių PSŠ prašymus įvertinti, ar laikomasi palyginamų reikalavimų, ir to vertinimo aspektų ir sąlygų
C(2020)4892/F1 FISMA (Finansinio stabilumo, finansinių paslaugų ir kapitalo rinkų sąjungos GD) 14/07/2020
Komisijos deleguotasis reglamentas
KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) …/... kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 papildomas kriterijais, į kuriuos ESMA turėtų atsižvelgti, kad nustatytų, ar trečiojoje šalyje įsteigta pagrindinė sandorio šalis yra arba gali tapti sisteminės svarbos Sąjungos arba vienos ar kelių jos valstybių narių finansiniam stabilumui
C(2020)4891/F1 FISMA (Finansinio stabilumo, finansinių paslaugų ir kapitalo rinkų sąjungos GD) 14/07/2020
Komisijos deleguotasis reglamentas
KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) …/... kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 papildomas nuostatomis dėl mokesčių, kuriuos Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija taiko trečiosiose šalyse įsteigtoms pagrindinėms sandorio šalims
C(2020)4757/F1 FISMA (Finansinio stabilumo, finansinių paslaugų ir kapitalo rinkų sąjungos GD) 22/07/2020
Komisijos deleguotasis reglamentas
KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) …/... kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1011 papildomas ES prisitaikymo prie klimato kaitos lyginamųjų indeksų ir ES su Paryžiaus susitarimu suderintų lyginamųjų indeksų minimaliaisiais standartais
C(2020)4748/F1 FISMA (Finansinio stabilumo, finansinių paslaugų ir kapitalo rinkų sąjungos GD) 22/07/2020
Komisijos deleguotasis reglamentas
KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) …/... kuriuo dėl paaiškinimo, kaip lyginamųjų indeksų metodikoje atsižvelgiama į aplinkosaugos, socialinius ir valdymo kriterijus, minimalaus turinio papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1011

Šiuos paieškos kriterijus atitinkančių dokumentų skaičius: 201
(Rodomas puslapis 1 iš 21)