Navigation path

Rezultati pretraživanja

Broj dokumenata koji odgovaraju kriterijima pretraživanja: 201
(Stranica 1 od 21)

Referentni broj dokumentaNadležna glavna upravaDatum objave
C(2020)7715/F1 FISMA (GU za financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala) 12/11/2020
Delegirana uredba Komisije
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) …/... o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 241/2014 u pogledu odbitka imovine u obliku softvera od stavki redovnog osnovnog kapitala
C(2020)7523/F1 FISMA (GU za financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala) 06/11/2020
Delegirana uredba Komisije
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) …/... o izmjenama Delegirane uredbe (EU) 2019/815 u pogledu ažuriranja iz 2020. taksonomije utvrđene u regulatornim tehničkim standardima za jedinstveni elektronički format za izvještavanje
C(2020)7186/F1 FISMA (GU za financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala) 23/10/2020
Delegirana uredba Komisije
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) …/... o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2018/1229 o regulatornim tehničkim standardima o disciplini namire u pogledu njezina stupanja na snagu
C(2020)6281/F1 FISMA (GU za financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala) 18/09/2020
Delegirana uredba Komisije
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) …/... o dopuni Uredbe (EU) 2017/2402 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s naknadama koje Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala zaračunava sekuritizacijskim repozitorijima
C(2020)5888/F1 FISMA (GU za financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala) 01/09/2020
Delegirana uredba Komisije
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) …/... o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 876/2013 o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izmjena sastava, funkcioniranja i upravljanja kolegijima za središnje druge ugovorne strane
C(2020)4895/F1 FISMA (GU za financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala) 14/07/2020
Delegirana uredba Komisije
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) …/... o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu minimalnih elemenata koje ESMA treba procijeniti prilikom procjene zahtjeva za usporedivu usklađenost središnjih drugih ugovornih strana treće zemlje te modaliteta i uvjeta te procjene
C(2020)4892/F1 FISMA (GU za financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala) 14/07/2020
Delegirana uredba Komisije
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) …/... o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu kriterija koje ESMA treba uzeti u obzir kako bi utvrdila je li središnja druga ugovorna strana s poslovnim nastanom u trećoj zemlji sistemski važna ili će vjerojatno postati sistemski važna za financijsku stabilnost Unije ili jedne ili više njezinih država članica
C(2020)4891/F1 FISMA (GU za financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala) 14/07/2020
Delegirana uredba Komisije
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) …/... o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s naknadama koje Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala zaračunava središnjim drugim ugovornim stranama s poslovnim nastanom u trećim zemljama
C(2020)4757/F1 FISMA (GU za financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala) 22/07/2020
Delegirana uredba Komisije
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) …/... o dopuni Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu minimalnih standarda za referentne vrijednosti EU-a za klimatsku tranziciju i referentne vrijednosti EU-a usklađene s Pariškim sporazumom
C(2020)4748/F1 FISMA (GU za financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala) 22/07/2020
Delegirana uredba Komisije
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) …/... o dopuni Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu minimalnog sadržaja objašnjenja o načinu na koji se okolišni, socijalni i upravljački čimbenici uzimaju u obzir u metodologiji referentnih vrijednosti

Broj dokumenata koji odgovaraju kriterijima pretraživanja: 201
(Stranica 1 od 21)