Navigation path

Hakutulokset

Hakukriteerejä vastaavia asiakirjoja löytyi: 201
(Sivu 1/21)

Asiakirjan viitenumeroVastaava pääosastoJulkaisupäivä
C(2020)7715/F1 FISMA (rahoitusvakauden, rahoituspalvelujen ja pääomamarkkinaunionin PO) 12/11/2020
Komission delegoitu asetus
KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) …/…, delegoidun asetuksen (EU) N:o 241/2014 muuttamisesta ydinpääomaeristä vähennettävien ohjelmistohyödykkeiden osalta
C(2020)7523/F1 FISMA (rahoitusvakauden, rahoituspalvelujen ja pääomamarkkinaunionin PO) 06/11/2020
Komission delegoitu asetus
KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) …/…, delegoidun asetuksen (EU) 2019/815 muuttamisesta yhtenäistä sähköistä raportointimuotoa koskevissa teknisissä sääntelystandardeissa vahvistetun taksonomian vuoden 2020 päivityksen osalta
C(2020)7186/F1 FISMA (rahoitusvakauden, rahoituspalvelujen ja pääomamarkkinaunionin PO) 23/10/2020
Komission delegoitu asetus
KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) …/…, toimituskuria koskevista teknisistä sääntelystandardeista annetun delegoidun asetuksen (EU) 2018/1229 muuttamisesta sen voimaantulon osalta
C(2020)6281/F1 FISMA (rahoitusvakauden, rahoituspalvelujen ja pääomamarkkinaunionin PO) 18/09/2020
Komission delegoitu asetus
KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) …/…, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/2402 täydentämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen arvopaperistamisrekistereiltä perimien maksujen osalta
C(2020)5888/F1 FISMA (rahoitusvakauden, rahoituspalvelujen ja pääomamarkkinaunionin PO) 01/09/2020
Komission delegoitu asetus
KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) …/…, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 876/2013 muuttamisesta keskusvastapuolten kollegioiden kokoonpanon, toiminnan ja hallinnoinnin osalta
C(2020)4895/F1 FISMA (rahoitusvakauden, rahoituspalvelujen ja pääomamarkkinaunionin PO) 14/07/2020
Komission delegoitu asetus
KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) …/…, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä niiden osatekijöiden osalta, jotka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen on vähintään arvioitava arvioidessaan kolmansien maiden keskusvastapuolten vastaavaa yhdenmukaisuutta koskevia pyyntöjä, sekä arviointia koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen ja edellytysten osalta
C(2020)4892/F1 FISMA (rahoitusvakauden, rahoituspalvelujen ja pääomamarkkinaunionin PO) 14/07/2020
Komission delegoitu asetus
KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) …/…, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä niiden perusteiden osalta, joita arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi otettava huomioon määrittäessään, onko kolmannen maan keskusvastapuoli merkittävä järjestelmän kannalta tai tuleeko siitä mahdollisesti merkittävä järjestelmän kannalta unionin tai sen yhden tai useamman jäsenvaltion rahoitusvakaudelle
C(2020)4891/F1 FISMA (rahoitusvakauden, rahoituspalvelujen ja pääomamarkkinaunionin PO) 14/07/2020
Komission delegoitu asetus
KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) …/…, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen kolmansiin maihin sijoittautuneilta keskusvastapuolilta perimien maksujen osalta
C(2020)4757/F1 FISMA (rahoitusvakauden, rahoituspalvelujen ja pääomamarkkinaunionin PO) 22/07/2020
Komission delegoitu asetus
KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) …/…, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä EU:n ilmastosiirtymää koskevien vertailuarvojen ja EU:n Pariisin sopimuksen mukaisten vertailuarvojen vähimmäisvaatimusten osalta
C(2020)4748/F1 FISMA (rahoitusvakauden, rahoituspalvelujen ja pääomamarkkinaunionin PO) 22/07/2020
Komission delegoitu asetus
KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) …/…, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä selostuksen vähimmäissisällön osalta ilmoitettaessa, miten ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät otetaan huomioon vertailuarvojen menetelmissä

Hakukriteerejä vastaavia asiakirjoja löytyi: 201
(Sivu 1/21)