Navigation path

Otsingu tulemused

Otsingukriteeriumidele vastavate dokumentide arv: 201
(Lehekülg 1 / 21)

Dokumendi viitenumberVastutav peadirektoraatAvaldamise kuupäev
C(2020)7715/F1 FISMA (siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraat) 12/11/2020
Komisjoni delegeeritud määrus
KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) …/…, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 241/2014 seoses tarkvaraga seotud varade mahaarvamisega esimese taseme põhiomavahendite kirjetest
C(2020)7523/F1 FISMA (siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraat) 06/11/2020
Komisjoni delegeeritud määrus
KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) …/…, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2019/815 seoses ühtse elektroonilise aruandlusvormingu jaoks regulatiivsetes tehnilistes standardites sätestatud taksonoomia ajakohastamisega 2020. aastal
C(2020)7186/F1 FISMA (siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraat) 23/10/2020
Komisjoni delegeeritud määrus
KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) …/…, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2018/1229 arveldusdistsipliini käsitlevate regulatiivsete tehniliste standardite kohta seoses selle jõustumisega
C(2020)6281/F1 FISMA (siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraat) 18/09/2020
Komisjoni delegeeritud määrus
KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) …/…, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/2402 seoses tasudega, mida Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve võtab väärtpaberistamise registritelt
C(2020)5888/F1 FISMA (siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraat) 01/09/2020
Komisjoni delegeeritud määrus
KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) …/…, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 876/2013, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 seoses muudatustega kesksete vastaspoolte kolleegiumide koosseisus, toimimises ja juhtimises
C(2020)4895/F1 FISMA (siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraat) 14/07/2020
Komisjoni delegeeritud määrus
KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) …/…, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 seoses miinimumelementidega, mida ESMA peab hindama, kui ta hindab kolmandate riikide kesksete vastaspoolte taotlusi nõuete võrreldava täitmise hindamiseks, ning seoses hindamise korra ja tingimustega
C(2020)4892/F1 FISMA (siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraat) 14/07/2020
Komisjoni delegeeritud määrus
KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) …/…, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 seoses kriteeriumidega, mida ESMA peaks arvesse võtma, et teha kindlaks, kas kolmanda riigi keskne vastaspool on liidu või ühe või mitme selle liikmesriigi finantsstabiilsuse seisukohast süsteemselt oluline või võib tõenäoliselt selleks saada
C(2020)4891/F1 FISMA (siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraat) 14/07/2020
Komisjoni delegeeritud määrus
KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) …/…, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 seoses kolmandates riikides asutatud kesksetelt vastaspooltelt Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve poolt võetavate tasudega
C(2020)4757/F1 FISMA (siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraat) 22/07/2020
Komisjoni delegeeritud määrus
KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) …/…, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/1011 seoses ELi kliimaülemineku võrdlusaluste ja Pariisi kokkulepet järgivate ELi võrdlusaluste miinimumnõuetega
C(2020)4748/F1 FISMA (siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraat) 22/07/2020
Komisjoni delegeeritud määrus
KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) …/…, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/1011 seoses sellise selgituse miinimumsisuga, kuidas kajastatakse võrdlusaluse metoodikas keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegureid

Otsingukriteeriumidele vastavate dokumentide arv: 201
(Lehekülg 1 / 21)