Navigation path

Rezultatele căutării

Numărul de documente care corespund acestor criterii de căutare: 197
(Pagina 1 din 20)

Numărul de referință al documentului DG responsabilăData publicarii
COM(2020)193/F1 TRADE (DG Comerț) 12/05/2020
Propunere de decizie
Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului APE instituit prin Acordul de parteneriat economic preliminar dintre Côte d'Ivoire, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, cu privire la adoptarea listei de arbitri
COM(2020)193/1 TRADE (DG Comerț) 05/05/2020
Propunere de decizie
Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the position to be taken on behalf of the European Union in the EPA Committee set up by the stepping stone Economic Partnership Agreement between Côte d'Ivoire, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, in connection with the adoption of the list of arbitrators
COM(2020)192/F1 TRADE (DG Comerț) 12/05/2020
Propunere de decizie
Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului APE instituit prin Acordul de parteneriat economic preliminar dintre Côte d’Ivoire, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, cu privire la adoptarea procedurilor de soluționare a litigiilor și a codului de conduită pentru arbitri
COM(2020)192/1 TRADE (DG Comerț) 05/05/2020
Propunere de decizie
Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the position to be taken on behalf of the European Union in the EPA Committee set up by the stepping stone Economic Partnership Agreement between Côte d'Ivoire, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, in connection with the adoption of the procedure for the settlement of disputes and the code of conduct for arbitrators
COM(2020)185/F1 TRADE (DG Comerț) 08/05/2020
Propunere de decizie
Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului CARIFORUM-UE pentru comerț și dezvoltare al Acordului de parteneriat economic între statele CARIFORUM, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, cu privire la instituirea unui Comitet special pentru servicii
COM(2020)185/1 TRADE (DG Comerț) 30/04/2020
Propunere de decizie
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union within the CARIFORUM-EU Trade and Development Committee of the Economic Partnership Agreement between the CARIFORUM States, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, with regard to the establishment of a Special Committee on Services
COM(2020)164/F1 TRADE (DG Comerț) 30/04/2020
Raport al Comisiei
RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Al 38-lea raport anual al Comisiei către Consiliu și Parlamentul European privind activitățile antidumping, antisubvenție și de salvgardare ale UE și utilizarea de către țările terțe a instrumentelor de apărare comercială care vizează UE în 2019
COM(2020)164/1 TRADE (DG Comerț) 23/04/2020
Raport al Comisiei
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL 38th Annual Report from the Commission to the Council and the European Parliament on the EU's Anti-Dumping, Anti-Subsidy and Safeguard activities and the Use of trade defence instruments by Third Countries targeting the EU in 2019
COM(2020)135/F1 TRADE (DG Comerț) 03/04/2020
Propunere de regulament
Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1215/2009 al Consiliului privind introducerea unor măsuri comerciale excepționale în favoarea țărilor și teritoriilor participante și legate de procesul de stabilizare și de asociere pus în aplicare de către Uniunea Europeană
COM(2020)135/1 TRADE (DG Comerț) 27/03/2020
Propunere de regulament
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Regulation (EC) No 1215/2009 introducing exceptional trade measures for countries and territories participating in or linked to the European Union's Stabilisation and Association process

Numărul de documente care corespund acestor criterii de căutare: 197
(Pagina 1 din 20)