Navigation path

Søgeresultater

Antal dokumenter, der svarer til søgekriterierne: 180
(Viser side 1 af 18)

Dokumentets referencenummerAnsvarligt generaldirektoratDato for offentliggørelse
COM(2020)193/F1 TRADE (GD for Handel) 12/05/2020
Forslag til afgørelse
Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i ØPA-udvalget, som er nedsat ved den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale mellem Elfenbenskysten på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, i forbindelse med vedtagelsen af listen over voldgiftsmænd
COM(2020)193/1 TRADE (GD for Handel) 05/05/2020
Forslag til afgørelse
Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the position to be taken on behalf of the European Union in the EPA Committee set up by the stepping stone Economic Partnership Agreement between Côte d'Ivoire, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, in connection with the adoption of the list of arbitrators
COM(2020)192/F1 TRADE (GD for Handel) 12/05/2020
Forslag til afgørelse
Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i ØPA-Udvalget, som er nedsat ved den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale mellem Elfenbenskysten på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, i forbindelse med vedtagelsen af tvistbilæggelsesprocedurerne og adfærdskodeksen for voldgiftsmænd
COM(2020)192/1 TRADE (GD for Handel) 05/05/2020
Forslag til afgørelse
Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the position to be taken on behalf of the European Union in the EPA Committee set up by the stepping stone Economic Partnership Agreement between Côte d'Ivoire, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, in connection with the adoption of the procedure for the settlement of disputes and the code of conduct for arbitrators
COM(2020)185/F1 TRADE (GD for Handel) 08/05/2020
Forslag til afgørelse
Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Udvalget for Handel og Udvikling Cariforum-EU under den økonomiske partnerskabsaftale mellem Cariforumlandene på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, for så vidt angår nedsættelse af et særligt udvalg for tjenesteydelser
COM(2020)185/1 TRADE (GD for Handel) 30/04/2020
Forslag til afgørelse
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union within the CARIFORUM-EU Trade and Development Committee of the Economic Partnership Agreement between the CARIFORUM States, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, with regard to the establishment of a Special Committee on Services
COM(2020)164/F1 TRADE (GD for Handel) 30/04/2020
Rapport fra Kommissionen
RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET 38. årsrapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om EU's antidumping-, antisubsidie- og beskyttelsesforanstaltninger og tredjelandes brug af handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter over for EU i 2019
COM(2020)164/1 TRADE (GD for Handel) 23/04/2020
Rapport fra Kommissionen
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL 38th Annual Report from the Commission to the Council and the European Parliament on the EU's Anti-Dumping, Anti-Subsidy and Safeguard activities and the Use of trade defence instruments by Third Countries targeting the EU in 2019
COM(2020)135/F1 TRADE (GD for Handel) 03/04/2020
Forslag til forordning
Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1215/2009 om exceptionelle handelsforanstaltninger for lande og territorier, der deltager i eller er knyttet til Den Europæiske Unions stabiliserings- og associeringsproces
COM(2020)135/1 TRADE (GD for Handel) 27/03/2020
Forslag til forordning
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Regulation (EC) No 1215/2009 introducing exceptional trade measures for countries and territories participating in or linked to the European Union's Stabilisation and Association process

Antal dokumenter, der svarer til søgekriterierne: 180
(Viser side 1 af 18)