Navigation path

Zadetki iskanja

Število dokumentov, ki ustrezajo tem iskalnim merilom: 127
(Prikazana stran 1 od 13)

Referenčna številka dokumentaPristojna službaDatum objave
COM(2020)900/F1 BUDG (GD za proračun) 28/08/2020
Samostojen akt
PREDLOG SPREMEMBE PRORAČUNA ŠT. 8 K SPLOŠNEMU PRORAČUNU ZA LETO 2020 Povečanje odobritev plačil za instrument za nujno pomoč za financiranje strategije za cepiva proti COVID-19 in za učinek naložbene pobude v odziv na koronavirus plus
COM(2020)900/1 BUDG (GD za proračun) 28/08/2020
Samostojen akt
DRAFT AMENDING BUDGET N°8 TO THE GENERAL BUDGET 2020 Increase of payment appropriations for the Emergency Support Instrument to finance the COVID-19 vaccines strategy and for the impact of the Corona Response Investment Initiative Plus
COM(2020)473/F1 ECFIN (GD za gospodarske in finančne zadeve) 25/08/2020
Predlog sklepa
Predlog IZVEDBENI SKLEP SVETA o dodelitvi začasne podpore Portugalski na podlagi Uredbe Sveta (EU) 2020/672 za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah po izbruhu COVID-19
COM(2020)473/1 ECFIN (GD za gospodarske in finančne zadeve) 24/08/2020
Predlog sklepa
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION granting temporary support under Council Regulation (EU) 2020/672 to Portugal to mitigate unemployment risks in an emergency situation following the COVID-19 outbreak
COM(2020)471/F1 ECFIN (GD za gospodarske in finančne zadeve) 24/08/2020
Predlog sklepa
Predlog IZVEDBENI SKLEP SVETA o dodelitvi začasne podpore Belgiji na podlagi Uredbe Sveta (EU) 2020/672 za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah po izbruhu COVID-19
COM(2020)471/1 ECFIN (GD za gospodarske in finančne zadeve) 20/08/2020
Predlog sklepa
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION granting temporary support under Council Regulation (EU) 2020/672 to Belgium to mitigate unemployment risks in an emergency situation following the COVID-19 outbreak
COM(2020)470/F1 ECFIN (GD za gospodarske in finančne zadeve) 24/08/2020
Predlog sklepa
Predlog IZVEDBENI SKLEP SVETA o dodelitvi začasne podpore Bolgariji na podlagi Uredbe Sveta (EU) 2020/672 za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah po izbruhu COVID-19
COM(2020)470/1 ECFIN (GD za gospodarske in finančne zadeve) 20/08/2020
Predlog sklepa
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION on granting temporary support under Council Regulation (EU) 2020/672 to Bulgaria to mitigate unemployment risks in an emergency situation following the COVID-19 outbreak
COM(2020)469/F1 ECFIN (GD za gospodarske in finančne zadeve) 24/08/2020
Predlog sklepa
Predlog IZVEDBENI SKLEP SVETA o dodelitvi začasne podpore Španiji na podlagi Uredbe Sveta (EU) 2020/672 za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah po izbruhu COVID-19
COM(2020)469/1 ECFIN (GD za gospodarske in finančne zadeve) 20/08/2020
Predlog sklepa
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION granting temporary support under Council Regulation (EU) 2020/672 to Spain to mitigate unemployment risks in an emergency situation following the COVID-19 outbreak

Število dokumentov, ki ustrezajo tem iskalnim merilom: 127
(Prikazana stran 1 od 13)