Navigation path

Výsledky vyhľadávania

Počet dokumentov zodpovedajúcich kritériám vyhľadávania 127
(Strana 1 z 13)

Referenčné číslo dokumentuZodpovedné GRDátum uverejnenia
COM(2020)900/F1 BUDG (GR pre rozpočet) 28/08/2020
Autonómny akt
NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU č. 8 K VŠEOBECNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2020 Zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov pre nástroj núdzovej podpory (IES) na financovanie stratégie v oblasti vakcinácie proti ochoreniu COVID-19 a pre dosah Investičnej iniciatívy v reakcii na koronavírus Plus
COM(2020)900/1 BUDG (GR pre rozpočet) 28/08/2020
Autonómny akt
DRAFT AMENDING BUDGET N°8 TO THE GENERAL BUDGET 2020 Increase of payment appropriations for the Emergency Support Instrument to finance the COVID-19 vaccines strategy and for the impact of the Corona Response Investment Initiative Plus
COM(2020)473/F1 ECFIN (GR pre hospodárske a finančné záležitosti) 25/08/2020
Návrh rozhodnutia
Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa Portugalsku poskytuje dočasná podpora podľa nariadenia Rady (EÚ) 2020/672 na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii v dôsledku výskytu ochorenia COVID-19
COM(2020)473/1 ECFIN (GR pre hospodárske a finančné záležitosti) 24/08/2020
Návrh rozhodnutia
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION granting temporary support under Council Regulation (EU) 2020/672 to Portugal to mitigate unemployment risks in an emergency situation following the COVID-19 outbreak
COM(2020)471/F1 ECFIN (GR pre hospodárske a finančné záležitosti) 24/08/2020
Návrh rozhodnutia
Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa Belgicku poskytuje dočasná podpora podľa nariadenia Rady (EÚ) 2020/672 na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii v dôsledku výskytu ochorenia COVID-19
COM(2020)471/1 ECFIN (GR pre hospodárske a finančné záležitosti) 20/08/2020
Návrh rozhodnutia
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION granting temporary support under Council Regulation (EU) 2020/672 to Belgium to mitigate unemployment risks in an emergency situation following the COVID-19 outbreak
COM(2020)470/F1 ECFIN (GR pre hospodárske a finančné záležitosti) 24/08/2020
Návrh rozhodnutia
Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa Bulharsku poskytuje dočasná podpora podľa nariadenia Rady (EÚ) 2020/672 na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii v dôsledku výskytu ochorenia COVID-19
COM(2020)470/1 ECFIN (GR pre hospodárske a finančné záležitosti) 20/08/2020
Návrh rozhodnutia
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION on granting temporary support under Council Regulation (EU) 2020/672 to Bulgaria to mitigate unemployment risks in an emergency situation following the COVID-19 outbreak
COM(2020)469/F1 ECFIN (GR pre hospodárske a finančné záležitosti) 24/08/2020
Návrh rozhodnutia
Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa Španielsku poskytuje dočasná podpora podľa nariadenia Rady (EÚ) 2020/672 na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii v dôsledku výskytu ochorenia COVID-19
COM(2020)469/1 ECFIN (GR pre hospodárske a finančné záležitosti) 20/08/2020
Návrh rozhodnutia
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION granting temporary support under Council Regulation (EU) 2020/672 to Spain to mitigate unemployment risks in an emergency situation following the COVID-19 outbreak

Počet dokumentov zodpovedajúcich kritériám vyhľadávania 127
(Strana 1 z 13)