Navigation path

Wyniki wyszukiwania

Liczba dokumentów spełniających podane kryteria wyszukiwania: 127
(LWyświetla się strona 1 z 13)

Numer referencyjny dokumentuOdpowiedzialna DGData publikacji
COM(2020)900/F1 BUDG (DG ds. Budżetu) 28/08/2020
Odrębny akt prawny
PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 8 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA ROK 2020 Zwiększenie środków na płatności przeznaczonych na instrument wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych w celu sfinansowania strategii w sprawie szczepionek przeciwko COVID-19 oraz na wpływ inicjatywy inwestycyjnej „plus” w odpowiedzi na koronawirusa
COM(2020)900/1 BUDG (DG ds. Budżetu) 28/08/2020
Odrębny akt prawny
DRAFT AMENDING BUDGET N°8 TO THE GENERAL BUDGET 2020 Increase of payment appropriations for the Emergency Support Instrument to finance the COVID-19 vaccines strategy and for the impact of the Corona Response Investment Initiative Plus
COM(2020)473/F1 ECFIN (DG do Spraw Gospodarczych i Finansowych) 25/08/2020
Wniosek dotyczący decyzji
Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY udzielająca Portugalii tymczasowego wsparcia na podstawie rozporządzenia Rady (UE) 2020/672 w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej, jaka wystąpiła w związku z pandemią COVID-19
COM(2020)473/1 ECFIN (DG do Spraw Gospodarczych i Finansowych) 24/08/2020
Wniosek dotyczący decyzji
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION granting temporary support under Council Regulation (EU) 2020/672 to Portugal to mitigate unemployment risks in an emergency situation following the COVID-19 outbreak
COM(2020)471/F1 ECFIN (DG do Spraw Gospodarczych i Finansowych) 24/08/2020
Wniosek dotyczący decyzji
Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY udzielająca Belgii tymczasowego wsparcia na podstawie rozporządzenia Rady (UE) 2020/672 w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej, jaka wystąpiła w związku z pandemią COVID-19
COM(2020)471/1 ECFIN (DG do Spraw Gospodarczych i Finansowych) 20/08/2020
Wniosek dotyczący decyzji
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION granting temporary support under Council Regulation (EU) 2020/672 to Belgium to mitigate unemployment risks in an emergency situation following the COVID-19 outbreak
COM(2020)470/F1 ECFIN (DG do Spraw Gospodarczych i Finansowych) 24/08/2020
Wniosek dotyczący decyzji
Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY w sprawie udzielenia Bułgarii tymczasowego wsparcia na podstawie rozporządzenia Rady (UE) 2020/672 w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej, jaka wystąpiła w związku z pandemią COVID-19
COM(2020)470/1 ECFIN (DG do Spraw Gospodarczych i Finansowych) 20/08/2020
Wniosek dotyczący decyzji
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION on granting temporary support under Council Regulation (EU) 2020/672 to Bulgaria to mitigate unemployment risks in an emergency situation following the COVID-19 outbreak
COM(2020)469/F1 ECFIN (DG do Spraw Gospodarczych i Finansowych) 24/08/2020
Wniosek dotyczący decyzji
Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY udzielająca Hiszpanii tymczasowego wsparcia na podstawie rozporządzenia Rady (UE) 2020/672 w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej, jaka wystąpiła w związku z pandemią COVID-19
COM(2020)469/1 ECFIN (DG do Spraw Gospodarczych i Finansowych) 20/08/2020
Wniosek dotyczący decyzji
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION granting temporary support under Council Regulation (EU) 2020/672 to Spain to mitigate unemployment risks in an emergency situation following the COVID-19 outbreak

Liczba dokumentów spełniających podane kryteria wyszukiwania: 127
(LWyświetla się strona 1 z 13)