Navigation path

Zoekresultaten

Aantal documenten dat aan de zoekcriteria beantwoordt: 129
(Pagina 1 van 13)

Referentienummer documentBevoegd DGPublicatiedatum
COM(2020)900/F1 BUDG (DG Begroting) 28/08/2020
Autonome handeling
ONTWERP VAN GEWIJZIGDE BEGROTING NR. 8 BIJ DE ALGEMENE BEGROTING 2020 Verhoging van de betalingskredieten voor het instrument voor noodhulp om de COVID-19-vaccinstrategie te financieren en voor het effect van het Investeringsinitiatief Coronavirusrespons Plus
COM(2020)900/1 BUDG (DG Begroting) 28/08/2020
Autonome handeling
DRAFT AMENDING BUDGET N°8 TO THE GENERAL BUDGET 2020 Increase of payment appropriations for the Emergency Support Instrument to finance the COVID-19 vaccines strategy and for the impact of the Corona Response Investment Initiative Plus
COM(2020)473/F1 ECFIN (DG Economische en Financiële Zaken) 25/08/2020
Voorstel voor een besluit
Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD tot toekenning van tijdelijke steun op grond van Verordening (EU) 2020/672 van de Raad aan Portugal om het risico op werkloosheid in een noodtoestand als gevolg van de COVID-19-uitbraak te beperken
COM(2020)473/1 ECFIN (DG Economische en Financiële Zaken) 24/08/2020
Voorstel voor een besluit
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION granting temporary support under Council Regulation (EU) 2020/672 to Portugal to mitigate unemployment risks in an emergency situation following the COVID-19 outbreak
COM(2020)471/F1 ECFIN (DG Economische en Financiële Zaken) 24/08/2020
Voorstel voor een besluit
Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD tot toekenning van tijdelijke steun op grond van Verordening (EU) 2020/672 van de Raad aan België om het risico op werkloosheid in een noodtoestand als gevolg van de COVID-19-uitbraak te beperken
COM(2020)471/1 ECFIN (DG Economische en Financiële Zaken) 20/08/2020
Voorstel voor een besluit
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION granting temporary support under Council Regulation (EU) 2020/672 to Belgium to mitigate unemployment risks in an emergency situation following the COVID-19 outbreak
COM(2020)470/F1 ECFIN (DG Economische en Financiële Zaken) 24/08/2020
Voorstel voor een besluit
Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD tot toekenning van tijdelijke steun op grond van Verordening (EU) 2020/672 van de Raad aan Bulgarije om het risico op werkloosheid in een noodtoestand als gevolg van de COVID-19-uitbraak te beperken
COM(2020)470/1 ECFIN (DG Economische en Financiële Zaken) 20/08/2020
Voorstel voor een besluit
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION on granting temporary support under Council Regulation (EU) 2020/672 to Bulgaria to mitigate unemployment risks in an emergency situation following the COVID-19 outbreak
COM(2020)469/F1 ECFIN (DG Economische en Financiële Zaken) 24/08/2020
Voorstel voor een besluit
Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD tot toekenning van tijdelijke steun op grond van Verordening (EU) 2020/672 van de Raad aan Spanje om het risico op werkloosheid in een noodtoestand als gevolg van de COVID-19-uitbraak te beperken
COM(2020)469/1 ECFIN (DG Economische en Financiële Zaken) 20/08/2020
Voorstel voor een besluit
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION granting temporary support under Council Regulation (EU) 2020/672 to Spain to mitigate unemployment risks in an emergency situation following the COVID-19 outbreak

Aantal documenten dat aan de zoekcriteria beantwoordt: 129
(Pagina 1 van 13)