Navigation path

Meklēšanas rezultāts

Šiem meklēšanas kritērijiem atbilstošo dokumentu skaits: 127
(Rāda 1. lpp. no kopumā 13 lpp.)

Dokumenta atsauces numursAtbildīgais ģenerāldirektorātsPublicēšanas datums
COM(2020)900/F1 BUDG (Budžeta ģenerāldirektorāts) 28/08/2020
Autonoms akts
2020. GADA VISPĀRĒJĀ BUDŽETA BUDŽETA GROZĪJUMA Nr.8 PROJEKTS Maksājumu apropriāciju palielinājums Ārkārtas atbalsta instrumentam (ESI), lai finansētu Covid-19 vakcīnu stratēģiju, un Papildinātās investīciju iniciatīvas reaģēšanai uz koronavīrusu (CRII+) ietekmei
COM(2020)900/1 BUDG (Budžeta ģenerāldirektorāts) 28/08/2020
Autonoms akts
DRAFT AMENDING BUDGET N°8 TO THE GENERAL BUDGET 2020 Increase of payment appropriations for the Emergency Support Instrument to finance the COVID-19 vaccines strategy and for the impact of the Corona Response Investment Initiative Plus
COM(2020)473/F1 ECFIN (Ekonomikas un finanšu lietu ĢD) 25/08/2020
Lēmuma priekšlikums
Priekšlikums PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS, ar ko Portugālei saskaņā ar Padomes Regulu (ES) 2020/672 piešķir pagaidu atbalstu, lai mazinātu bezdarba risku ārkārtas situācijā pēc Covid-19 uzliesmojuma
COM(2020)473/1 ECFIN (Ekonomikas un finanšu lietu ĢD) 24/08/2020
Lēmuma priekšlikums
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION granting temporary support under Council Regulation (EU) 2020/672 to Portugal to mitigate unemployment risks in an emergency situation following the COVID-19 outbreak
COM(2020)471/F1 ECFIN (Ekonomikas un finanšu lietu ĢD) 24/08/2020
Lēmuma priekšlikums
Priekšlikums PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS, ar ko Beļģijai saskaņā ar Padomes Regulu (ES) 2020/672 piešķir pagaidu atbalstu, lai mazinātu bezdarba risku ārkārtas situācijā pēc Covid-19 uzliesmojuma
COM(2020)471/1 ECFIN (Ekonomikas un finanšu lietu ĢD) 20/08/2020
Lēmuma priekšlikums
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION granting temporary support under Council Regulation (EU) 2020/672 to Belgium to mitigate unemployment risks in an emergency situation following the COVID-19 outbreak
COM(2020)470/F1 ECFIN (Ekonomikas un finanšu lietu ĢD) 24/08/2020
Lēmuma priekšlikums
Priekšlikums PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS, ar ko Bulgārijai saskaņā ar Padomes Regulu (ES) 2020/672 piešķir pagaidu atbalstu, lai mazinātu bezdarba risku ārkārtas situācijā pēc Covid-19 uzliesmojuma
COM(2020)470/1 ECFIN (Ekonomikas un finanšu lietu ĢD) 20/08/2020
Lēmuma priekšlikums
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION on granting temporary support under Council Regulation (EU) 2020/672 to Bulgaria to mitigate unemployment risks in an emergency situation following the COVID-19 outbreak
COM(2020)469/F1 ECFIN (Ekonomikas un finanšu lietu ĢD) 24/08/2020
Lēmuma priekšlikums
Priekšlikums PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS, ar ko Spānijai saskaņā ar Padomes Regulu (ES) 2020/672 piešķir pagaidu atbalstu, lai mazinātu bezdarba risku ārkārtas situācijā pēc Covid-19 uzliesmojuma
COM(2020)469/1 ECFIN (Ekonomikas un finanšu lietu ĢD) 20/08/2020
Lēmuma priekšlikums
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION granting temporary support under Council Regulation (EU) 2020/672 to Spain to mitigate unemployment risks in an emergency situation following the COVID-19 outbreak

Šiem meklēšanas kritērijiem atbilstošo dokumentu skaits: 127
(Rāda 1. lpp. no kopumā 13 lpp.)