Navigation path

Rezultati pretraživanja

Broj dokumenata koji odgovaraju kriterijima pretraživanja: 129
(Stranica 1 od 13)

Referentni broj dokumentaNadležna glavna upravaDatum objave
COM(2020)900/F1 BUDG (GU za proračun) 28/08/2020
Autonomni akt
NACRT IZMJENE PRORAČUNA BR. 8. ZA OPĆI PRORAČUN ZA 2020. Povećanje odobrenih sredstava za plaćanje za Instrument za hitnu potporu radi financiranja strategije za cjepiva protiv bolesti COVID-19 i za učinak Investicijske inicijative plus kao odgovor na koronavirus
COM(2020)900/1 BUDG (GU za proračun) 28/08/2020
Autonomni akt
DRAFT AMENDING BUDGET N°8 TO THE GENERAL BUDGET 2020 Increase of payment appropriations for the Emergency Support Instrument to finance the COVID-19 vaccines strategy and for the impact of the Corona Response Investment Initiative Plus
COM(2020)473/F1 ECFIN (GU za gospodarske i financijske poslove) 25/08/2020
Prijedlog odluke
Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o odobravanju na temelju Uredbe Vijeća (EU) 2020/672 privremene potpore Portugalu radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19
COM(2020)473/1 ECFIN (GU za gospodarske i financijske poslove) 24/08/2020
Prijedlog odluke
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION granting temporary support under Council Regulation (EU) 2020/672 to Portugal to mitigate unemployment risks in an emergency situation following the COVID-19 outbreak
COM(2020)471/F1 ECFIN (GU za gospodarske i financijske poslove) 24/08/2020
Prijedlog odluke
Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o odobravanju na temelju Uredbe Vijeća (EU) 2020/672 privremene potpore Belgiji radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19
COM(2020)471/1 ECFIN (GU za gospodarske i financijske poslove) 20/08/2020
Prijedlog odluke
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION granting temporary support under Council Regulation (EU) 2020/672 to Belgium to mitigate unemployment risks in an emergency situation following the COVID-19 outbreak
COM(2020)470/F1 ECFIN (GU za gospodarske i financijske poslove) 24/08/2020
Prijedlog odluke
Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o odobravanju na temelju Uredbe Vijeća (EU) 2020/672 privremene potpore Bugarskoj radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19
COM(2020)470/1 ECFIN (GU za gospodarske i financijske poslove) 20/08/2020
Prijedlog odluke
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION on granting temporary support under Council Regulation (EU) 2020/672 to Bulgaria to mitigate unemployment risks in an emergency situation following the COVID-19 outbreak
COM(2020)469/F1 ECFIN (GU za gospodarske i financijske poslove) 24/08/2020
Prijedlog odluke
Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o odobravanju na temelju Uredbe Vijeća (EU) 2020/672 privremene potpore Španjolskoj radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19
COM(2020)469/1 ECFIN (GU za gospodarske i financijske poslove) 20/08/2020
Prijedlog odluke
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION granting temporary support under Council Regulation (EU) 2020/672 to Spain to mitigate unemployment risks in an emergency situation following the COVID-19 outbreak

Broj dokumenata koji odgovaraju kriterijima pretraživanja: 129
(Stranica 1 od 13)