Navigation path

Hakutulokset

Hakukriteerejä vastaavia asiakirjoja löytyi: 131
(Sivu 1/14)

Asiakirjan viitenumeroVastaava pääosastoJulkaisupäivä
COM(2020)900/F1 BUDG (budjetti-PO) 28/08/2020
Riippumaton toimenpide
LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VARAINHOITOVUODEN 2020 YLEISEEN TALOUSARVIOON Maksumäärärahojen lisäys hätätilanteen tukivälinettä varten covid-19-rokotestrategian rahoittamiseksi sekä koronaviruksen vaikutusten lieventämistä koskevaa toista investointialoitetta varten
COM(2020)900/1 BUDG (budjetti-PO) 28/08/2020
Riippumaton toimenpide
DRAFT AMENDING BUDGET N°8 TO THE GENERAL BUDGET 2020 Increase of payment appropriations for the Emergency Support Instrument to finance the COVID-19 vaccines strategy and for the impact of the Corona Response Investment Initiative Plus
COM(2020)473/F1 ECFIN (talouden ja rahoituksen PO) 25/08/2020
Päätösehdotus
Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS tilapäisen tuen myöntämisestä Portugalille neuvoston asetuksen (EU) 2020/672 nojalla työttömyysriskien lieventämiseksi hätätilanteessa covid-19:n leviämisen seurauksena
COM(2020)473/1 ECFIN (talouden ja rahoituksen PO) 24/08/2020
Päätösehdotus
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION granting temporary support under Council Regulation (EU) 2020/672 to Portugal to mitigate unemployment risks in an emergency situation following the COVID-19 outbreak
COM(2020)471/F1 ECFIN (talouden ja rahoituksen PO) 24/08/2020
Päätösehdotus
Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS tilapäisen tuen myöntämisestä Belgialle neuvoston asetuksen (EU) 2020/672 nojalla työttömyysriskien lieventämiseksi hätätilanteessa covid-19:n leviämisen seurauksena
COM(2020)471/1 ECFIN (talouden ja rahoituksen PO) 20/08/2020
Päätösehdotus
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION granting temporary support under Council Regulation (EU) 2020/672 to Belgium to mitigate unemployment risks in an emergency situation following the COVID-19 outbreak
COM(2020)470/F1 ECFIN (talouden ja rahoituksen PO) 24/08/2020
Päätösehdotus
Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS tilapäisen tuen myöntämisestä Bulgarialle neuvoston asetuksen (EU) 2020/672 nojalla työttömyysriskien lieventämiseksi hätätilanteessa covid-19:n leviämisen seurauksena
COM(2020)470/1 ECFIN (talouden ja rahoituksen PO) 20/08/2020
Päätösehdotus
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION on granting temporary support under Council Regulation (EU) 2020/672 to Bulgaria to mitigate unemployment risks in an emergency situation following the COVID-19 outbreak
COM(2020)469/F1 ECFIN (talouden ja rahoituksen PO) 24/08/2020
Päätösehdotus
Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS tilapäisen tuen myöntämisestä Espanjalle neuvoston asetuksen (EU) 2020/672 nojalla työttömyysriskien lieventämiseksi hätätilanteessa covid-19:n leviämisen seurauksena
COM(2020)469/1 ECFIN (talouden ja rahoituksen PO) 20/08/2020
Päätösehdotus
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION granting temporary support under Council Regulation (EU) 2020/672 to Spain to mitigate unemployment risks in an emergency situation following the COVID-19 outbreak

Hakukriteerejä vastaavia asiakirjoja löytyi: 131
(Sivu 1/14)