Navigation path

Výsledky vyhledávání

Počet dokumentů odpovídající kritériím vyhledávání: 129
(Zobrazena 1 z 13)

Referenční číslo dokumentuOdpovědné GŘDatum zveřejnění
COM(2020)900/F1 BUDG (GŘ pro rozpočet) 28/08/2020
Samostatný právní akt
NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 8 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2020 Navýšení prostředků na platby pro nástroj pro mimořádnou podporu k financování strategie v oblasti očkovacích látek proti COVID-19 a pro investiční iniciativu pro reakci na koronavirus plus
COM(2020)900/1 BUDG (GŘ pro rozpočet) 28/08/2020
Samostatný právní akt
DRAFT AMENDING BUDGET N°8 TO THE GENERAL BUDGET 2020 Increase of payment appropriations for the Emergency Support Instrument to finance the COVID-19 vaccines strategy and for the impact of the Corona Response Investment Initiative Plus
COM(2020)473/F1 ECFIN (GŘ pro hospodářské a finanční záležitosti) 25/08/2020
Návrh rozhodnutí
Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Portugalsku poskytuje dočasná podpora podle nařízení Rady (EU) 2020/672 na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19
COM(2020)473/1 ECFIN (GŘ pro hospodářské a finanční záležitosti) 24/08/2020
Návrh rozhodnutí
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION granting temporary support under Council Regulation (EU) 2020/672 to Portugal to mitigate unemployment risks in an emergency situation following the COVID-19 outbreak
COM(2020)471/F1 ECFIN (GŘ pro hospodářské a finanční záležitosti) 24/08/2020
Návrh rozhodnutí
Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Belgii poskytuje dočasná podpora podle nařízení Rady (EU) 2020/672 na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19
COM(2020)471/1 ECFIN (GŘ pro hospodářské a finanční záležitosti) 20/08/2020
Návrh rozhodnutí
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION granting temporary support under Council Regulation (EU) 2020/672 to Belgium to mitigate unemployment risks in an emergency situation following the COVID-19 outbreak
COM(2020)470/F1 ECFIN (GŘ pro hospodářské a finanční záležitosti) 24/08/2020
Návrh rozhodnutí
Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Bulharsku poskytuje dočasná podpora podle nařízení Rady (EU) 2020/672 na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19
COM(2020)470/1 ECFIN (GŘ pro hospodářské a finanční záležitosti) 20/08/2020
Návrh rozhodnutí
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION on granting temporary support under Council Regulation (EU) 2020/672 to Bulgaria to mitigate unemployment risks in an emergency situation following the COVID-19 outbreak
COM(2020)469/F1 ECFIN (GŘ pro hospodářské a finanční záležitosti) 24/08/2020
Návrh rozhodnutí
Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Španělsku uděluje dočasná podpora podle nařízení Rady (EU) 2020/672 na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19
COM(2020)469/1 ECFIN (GŘ pro hospodářské a finanční záležitosti) 20/08/2020
Návrh rozhodnutí
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION granting temporary support under Council Regulation (EU) 2020/672 to Spain to mitigate unemployment risks in an emergency situation following the COVID-19 outbreak

Počet dokumentů odpovídající kritériím vyhledávání: 129
(Zobrazena 1 z 13)