Navigation path

Rezultati pretraživanja

Broj dokumenata koji odgovaraju kriterijima pretraživanja: 1
(Stranica 1 od 1)

Referentni broj dokumentaNadležna glavna upravaDatum objave
C(2018)8612/F1 FISMA (GU za financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala) 17/12/2018
Delegirana uredba Komisije
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) …/... o dopuni Direktive 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za specifikaciju jedinstvenog elektroničkog formata za izvještavanje

Broj dokumenata koji odgovaraju kriterijima pretraživanja: 1
(Stranica 1 od 1)