Navigation path

Výsledky vyhledávání

Počet dokumentů odpovídající kritériím vyhledávání: 2
(Zobrazena 1 z 1)

Referenční číslo dokumentuOdpovědné GŘDatum zveřejnění
C(2019)7611/F1 GROW (GŘ pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky) 29/10/2019
Nařízení Komise v přenesené pravomoci
NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) …/... kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, pokud jde o informace týkající se reakce na ohrožení zdraví
C(2019)7611/1 GROW (GŘ pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky) 22/10/2019
Nařízení Komise v přenesené pravomoci
COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/... amending Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures as regards information relating to emergency health response

Počet dokumentů odpovídající kritériím vyhledávání: 2
(Zobrazena 1 z 1)