Navigation path

Výsledky vyhľadávania

Počet dokumentov zodpovedajúcich kritériám vyhľadávania 2
(Strana 1 z 1)

Referenčné číslo dokumentuZodpovedné GRDátum uverejnenia
C(2016)2000/F1 DGT (GR pre preklad) 22/04/2016
Oznámenie Komisii
OZNÁMENIE KOMISII PREKLAD AKO SÚČASŤ ROZHODOVACIEHO PROCESU KOMISIE
C(2016)2000/1 DGT (GR pre preklad) 15/04/2016
Oznámenie Komisii
COMMUNICATION TO THE COMMISSION TRANSLATION AS PART OF THE COMMISSION'S DECISION-MAKING PROCESS

Počet dokumentov zodpovedajúcich kritériám vyhľadávania 2
(Strana 1 z 1)