Navigation path

Riżultati tat-tfittxija

Numru ta' dokumenti li jikkorrispondu mal-kriterji tat-tfittxija: 20
(Qed tara paġna 1 minn 2)

Numru ta' referenza tad-dokumentDĠ responsabbliData tal-pubblikazzjoni
C(2020)7611/F1 DGT (DĠ Traduzzjoni) 29/10/2020
Rettifika ta' deċiżjoni ppubblikata
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ στην εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/2032 της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με τη θέσπιση μέτρων πρόληψης της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Ένωση του Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell (πρώην Gibberella circinata) και την κατάργηση της απόφασης 2007/433/ΕΚ (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 313 της 4ης Δεκεμβρίου 2019)
C(2020)7611/- DGT (DĠ Traduzzjoni) 29/10/2020
Rettifika ta' deċiżjoni ppubblikata
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ στην εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/2032 της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με τη θέσπιση μέτρων πρόληψης της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Ένωση του Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell (πρώην Gibberella circinata) και την κατάργηση της απόφασης 2007/433/ΕΚ (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 313 της 4ης Δεκεμβρίου 2019)
C(2019)7611/F1 GROW (DĠ Suq Intern, Industrija, Intraprenditorija u SMEs) 29/10/2019
Regolament delegat tal-Kummissjoni
REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) .../... li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet fir-rigward tal-informazzjoni relatata mar-reazzjoni ta’ emerġenza relatata mas-saħħa
C(2019)7611/1 GROW (DĠ Suq Intern, Industrija, Intraprenditorija u SMEs) 22/10/2019
Regolament delegat tal-Kummissjoni
COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/... amending Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures as regards information relating to emergency health response
C(2018)7611/F1 SANTE (DĠ Saħħa u Sikurezza Alimentari) 12/11/2018
Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni
COMMISSION IMPLEMENTING DECISION amending the marketing authorisation granted by Decision C(2014)3179(final) for “Laventair Ellipta - umeclidinium bromide / vilanterol trifenatate”, a medicinal product for human use
C(2018)7611/- SANTE (DĠ Saħħa u Sikurezza Alimentari) 12/11/2018
Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni
COMMISSION IMPLEMENTING DECISION amending the marketing authorisation granted by Decision C(2014)3179(final) for “Laventair Ellipta - umeclidinium bromide / vilanterol trifenatate”, a medicinal product for human use
C(2017)7611/F1 SJ (is-Servizz Legali) 10/11/2017
Deċiżjoni tal-Kummissjoni
DÉCISION DE LA COMMISSION portant approbation de pouvoir dans une affaire contentieuse nationale
C(2017)7611/- SJ (is-Servizz Legali) 10/11/2017
Deċiżjoni tal-Kummissjoni
DÉCISION DE LA COMMISSION portant approbation de pouvoir dans une affaire contentieuse nationale
C(2016)7611/F1 SANTE (DĠ Saħħa u Sikurezza Alimentari) 21/11/2016
Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni
DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS DER KOMMISSION über die Ausweisung des Arzneimittels "2-Hydroxy-6-((2-(1-isopropyl-1H-pyrazol-5-yl)pyridin-3-yl)methoxy)benzaldehyd" als Arzneimittel für seltene Leiden gemäß Verordnung (EG) Nr. 141/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates
C(2016)7611/- SANTE (DĠ Saħħa u Sikurezza Alimentari) 18/11/2016
Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni
DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS DER KOMMISSION über die Ausweisung des Arzneimittels "2-Hydroxy-6-((2-(1-isopropyl-1H-pyrazol-5-yl)pyridin-3-yl)methoxy)benzaldehyd" als Arzneimittel für seltene Leiden gemäß Verordnung (EG) Nr. 141/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates

Numru ta' dokumenti li jikkorrispondu mal-kriterji tat-tfittxija: 20
(Qed tara paġna 1 minn 2)