Navigation path

Výsledky vyhľadávania

Počet dokumentov zodpovedajúcich kritériám vyhľadávania 1
(Strana 1 z 1)

Referenčné číslo dokumentuZodpovedné GRDátum uverejnenia
SWD(2016)340/F1 EEAS (Foreign Policy Instruments Service) 18/10/2016
Pracovný dokument útvarov Komisie a ĽZ
JOINT STAFF WORKING DOCUMENT Implementing EU External Policy on Indigenous Peoples

Počet dokumentov zodpovedajúcich kritériám vyhľadávania 1
(Strana 1 z 1)