Navigation path

Výsledky vyhľadávania

Počet dokumentov zodpovedajúcich kritériám vyhľadávania 89
(Strana 1 z 9)

Referenčné číslo dokumentuZodpovedné GRDátum uverejnenia
JOIN(2014)42/F1 FPI (Útvar pre nástroje zahraničnej politiky) 15/12/2014
Návrh nariadenia
Spoločný návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 267/2012 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu
JOIN(2014)42/1 FPI (Útvar pre nástroje zahraničnej politiky) 12/12/2014
Návrh nariadenia
Joint Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EU) No 267/2012 concerning restrictive measures against Iran
JOIN(2014)41/F1 FPI (Útvar pre nástroje zahraničnej politiky) 05/12/2014
Návrh nariadenia
Spoločný návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 174/2005, ktorým sa ukladajú obmedzenia na poskytovanie pomoci súvisiacej s vojenskými činnosťami Pobrežiu Slonoviny
JOIN(2014)41/1 FPI (Útvar pre nástroje zahraničnej politiky) 05/12/2014
Návrh nariadenia
Joint Proposal for a Council Regulation amending Council Regulation (EC) No 174/2005 imposing restrictions on the supply of assistance related to military activities to Côte d’Ivoire
JOIN(2014)40/F1 FPI (Útvar pre nástroje zahraničnej politiky) 01/12/2014
Návrh nariadenia
Spoločný návrh NARIADENIE RADY o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Jemene
JOIN(2014)40/1 FPI (Útvar pre nástroje zahraničnej politiky) 01/12/2014
Návrh nariadenia
Proposition conjointe de règlement du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Yémen
JOIN(2014)39/F1 FPI (Útvar pre nástroje zahraničnej politiky) 26/11/2014
Návrh nariadenia
Proposition conjointe de règlement du Conseil "amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine"
JOIN(2014)39/1 FPI (Útvar pre nástroje zahraničnej politiky) 26/11/2014
Návrh nariadenia
Proposition conjointe de règlement du Conseil "amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine"
JOIN(2014)38/F1 FPI (Útvar pre nástroje zahraničnej politiky) 26/11/2014
Návrh nariadenia
Proposition conjointe de règlement du Conseil "amending Regulation (EU) No 692/2014 concerning restrictive measures in response to the illegal annexation of Crimea and Sevastopol"
JOIN(2014)38/1 FPI (Útvar pre nástroje zahraničnej politiky) 26/11/2014
Návrh nariadenia
Proposition conjointe de règlement du Conseil "amending Regulation (EU) No 692/2014 concerning restrictive measures in response to the illegal annexation of Crimea and Sevastopol"

Počet dokumentov zodpovedajúcich kritériám vyhľadávania 89
(Strana 1 z 9)