Navigation path

Meklēšanas rezultāts

Šiem meklēšanas kritērijiem atbilstošo dokumentu skaits: 89
(Rāda 1. lpp. no kopumā 9 lpp.)

Dokumenta atsauces numursAtbildīgais ģenerāldirektorātsPublicēšanas datums
JOIN(2014)42/F1 FPI (Ārpolitikas instrumentu dienests) 15/12/2014
Regulas priekšlikums
Kopīgs priekšlikums PADOMES REGULA, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 267/2012 par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu
JOIN(2014)42/1 FPI (Ārpolitikas instrumentu dienests) 12/12/2014
Regulas priekšlikums
Joint Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EU) No 267/2012 concerning restrictive measures against Iran
JOIN(2014)41/F1 FPI (Ārpolitikas instrumentu dienests) 05/12/2014
Regulas priekšlikums
Kopīgs priekšlikums PADOMES REGULA, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 174/2005, ar ko nosaka ierobežojumus tādas tehniskās palīdzības sniegšanai Kotdivuārai, kas ir saistīta ar militārām darbībām
JOIN(2014)41/1 FPI (Ārpolitikas instrumentu dienests) 05/12/2014
Regulas priekšlikums
Joint Proposal for a Council Regulation amending Council Regulation (EC) No 174/2005 imposing restrictions on the supply of assistance related to military activities to Côte d’Ivoire
JOIN(2014)40/F1 FPI (Ārpolitikas instrumentu dienests) 01/12/2014
Regulas priekšlikums
Kopīgs priekšlikums PADOMES REGULA par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Jemenā
JOIN(2014)40/1 FPI (Ārpolitikas instrumentu dienests) 01/12/2014
Regulas priekšlikums
Proposition conjointe de règlement du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Yémen
JOIN(2014)39/F1 FPI (Ārpolitikas instrumentu dienests) 26/11/2014
Regulas priekšlikums
Proposition conjointe de règlement du Conseil "amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine"
JOIN(2014)39/1 FPI (Ārpolitikas instrumentu dienests) 26/11/2014
Regulas priekšlikums
Proposition conjointe de règlement du Conseil "amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine"
JOIN(2014)38/F1 FPI (Ārpolitikas instrumentu dienests) 26/11/2014
Regulas priekšlikums
Proposition conjointe de règlement du Conseil "amending Regulation (EU) No 692/2014 concerning restrictive measures in response to the illegal annexation of Crimea and Sevastopol"
JOIN(2014)38/1 FPI (Ārpolitikas instrumentu dienests) 26/11/2014
Regulas priekšlikums
Proposition conjointe de règlement du Conseil "amending Regulation (EU) No 692/2014 concerning restrictive measures in response to the illegal annexation of Crimea and Sevastopol"

Šiem meklēšanas kritērijiem atbilstošo dokumentu skaits: 89
(Rāda 1. lpp. no kopumā 9 lpp.)