Navigation path

Zadetki iskanja

Število dokumentov, ki ustrezajo tem iskalnim merilom: 76
(Prikazana stran 1 od 8)

Referenčna številka dokumentaPristojna službaDatum objave
JOIN(2013)32/F1 FPI (Služba za instrumente zunanje politike) 07/01/2014
Predlog uredbe
Skupni predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe (EU) št. 267/2012 o omejevalnih ukrepih proti Iranu
JOIN(2013)32/1 FPI (Služba za instrumente zunanje politike) 23/12/2013
Predlog uredbe
Joint Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EU) No 267/2012 concerning restrictive measures against Iran
JOIN(2013)31/F1 EEAS (Evropska služba za zunanje delovanje) 18/12/2013
Sporočilo Komisije institucijam
SKUPNO SPOROČILO EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ Elementi strateškega odziva EU na izzive v Gvinejskem zalivu
JOIN(2013)31/1 EEAS (Evropska služba za zunanje delovanje) 13/12/2013
Sporočilo Komisije institucijam
Joint Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of Regions on "elements for the EU's Strategic Response to the Challenges in the Gulf of Guinea"
JOIN(2013)30/F1 EEAS (Evropska služba za zunanje delovanje) 11/12/2013
Sporočilo Komisije institucijam
SKUPNO SPOROČILO EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU Celosten pristop zunanje politike EU k reševanju konfliktov in kriz
JOIN(2013)30/3 EEAS (Evropska služba za zunanje delovanje) 10/12/2013
Sporočilo Komisije institucijam
Joint Communication to the European Parliament and the Council : The EU's comprehensive approach to external conflict and crises
JOIN(2013)30/2 EEAS (Evropska služba za zunanje delovanje) 06/12/2013
Sporočilo Komisije institucijam
Joint Communication to the European Parliament and the Council : The EU's comprehensive approach to external conflict and crises
JOIN(2013)30/1 EEAS (Evropska služba za zunanje delovanje) 04/12/2013
Sporočilo Komisije institucijam
Joint Communication to the European Parliament and the Council : The EU's comprehensive approach to external conflict and crises
JOIN(2013)29/F1 FPI (Služba za instrumente zunanje politike) 04/12/2013
Predlog uredbe
Skupni predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe (EU) št. 204/2011 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Libiji
JOIN(2013)29/1 FPI (Služba za instrumente zunanje politike) 03/12/2013
Predlog uredbe
Joint Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EU) No 204/2011 concerning restrictive measures in view of the situation in Libya

Število dokumentov, ki ustrezajo tem iskalnim merilom: 76
(Prikazana stran 1 od 8)