Navigation path

Výsledky vyhľadávania

Počet dokumentov zodpovedajúcich kritériám vyhľadávania 76
(Strana 1 z 8)

Referenčné číslo dokumentuZodpovedné GRDátum uverejnenia
JOIN(2013)32/F1 FPI (Útvar pre nástroje zahraničnej politiky) 07/01/2014
Návrh nariadenia
Spoločný návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 267/2012 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu
JOIN(2013)32/1 FPI (Útvar pre nástroje zahraničnej politiky) 23/12/2013
Návrh nariadenia
Joint Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EU) No 267/2012 concerning restrictive measures against Iran
JOIN(2013)31/F1 EEAS (Foreign Policy Instruments Service) 18/12/2013
Oznámenie Komisie inštitúciám
SPOLOČNÉ OZNÁMENIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Prvky pre strategickú reakciu EÚ na výzvy v Guinejskom zálive
JOIN(2013)31/1 EEAS (Foreign Policy Instruments Service) 13/12/2013
Oznámenie Komisie inštitúciám
Joint Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of Regions on "elements for the EU's Strategic Response to the Challenges in the Gulf of Guinea"
JOIN(2013)30/F1 EEAS (Foreign Policy Instruments Service) 11/12/2013
Oznámenie Komisie inštitúciám
SPOLOČNÉ OZNÁMENIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Komplexný prístup EÚ k vonkajším konfliktom a krízam
JOIN(2013)30/3 EEAS (Foreign Policy Instruments Service) 10/12/2013
Oznámenie Komisie inštitúciám
Joint Communication to the European Parliament and the Council : The EU's comprehensive approach to external conflict and crises
JOIN(2013)30/2 EEAS (Foreign Policy Instruments Service) 06/12/2013
Oznámenie Komisie inštitúciám
Joint Communication to the European Parliament and the Council : The EU's comprehensive approach to external conflict and crises
JOIN(2013)30/1 EEAS (Foreign Policy Instruments Service) 04/12/2013
Oznámenie Komisie inštitúciám
Joint Communication to the European Parliament and the Council : The EU's comprehensive approach to external conflict and crises
JOIN(2013)29/F1 FPI (Útvar pre nástroje zahraničnej politiky) 04/12/2013
Návrh nariadenia
Spoločný návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 204/2011 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi
JOIN(2013)29/1 FPI (Útvar pre nástroje zahraničnej politiky) 03/12/2013
Návrh nariadenia
Joint Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EU) No 204/2011 concerning restrictive measures in view of the situation in Libya

Počet dokumentov zodpovedajúcich kritériám vyhľadávania 76
(Strana 1 z 8)