Navigation path

Meklēšanas rezultāts

Šiem meklēšanas kritērijiem atbilstošo dokumentu skaits: 76
(Rāda 1. lpp. no kopumā 8 lpp.)

Dokumenta atsauces numursAtbildīgais ģenerāldirektorātsPublicēšanas datums
JOIN(2013)32/F1 FPI (Ārpolitikas instrumentu dienests) 07/01/2014
Regulas priekšlikums
Kopīgs priekšlikums PADOMES REGULA, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 267/2012 par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu
JOIN(2013)32/1 FPI (Ārpolitikas instrumentu dienests) 23/12/2013
Regulas priekšlikums
Joint Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EU) No 267/2012 concerning restrictive measures against Iran
JOIN(2013)31/F1 EEAS (Foreign Policy Instruments Service) 18/12/2013
Komisijas paziņojums iestādēm
KOPĪGS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS  EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI UN REĢIONU KOMITEJAI Eiropas Savienības stratēģiskās reakcijas elementi attiecībā uz Gvinejas līča problēmām
JOIN(2013)31/1 EEAS (Foreign Policy Instruments Service) 13/12/2013
Komisijas paziņojums iestādēm
Joint Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of Regions on "elements for the EU's Strategic Response to the Challenges in the Gulf of Guinea"
JOIN(2013)30/F1 EEAS (Foreign Policy Instruments Service) 11/12/2013
Komisijas paziņojums iestādēm
KOPĪGS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI ES visaptverošā pieeja ārējiem konfliktiem un krīzēm
JOIN(2013)30/3 EEAS (Foreign Policy Instruments Service) 10/12/2013
Komisijas paziņojums iestādēm
Joint Communication to the European Parliament and the Council : The EU's comprehensive approach to external conflict and crises
JOIN(2013)30/2 EEAS (Foreign Policy Instruments Service) 06/12/2013
Komisijas paziņojums iestādēm
Joint Communication to the European Parliament and the Council : The EU's comprehensive approach to external conflict and crises
JOIN(2013)30/1 EEAS (Foreign Policy Instruments Service) 04/12/2013
Komisijas paziņojums iestādēm
Joint Communication to the European Parliament and the Council : The EU's comprehensive approach to external conflict and crises
JOIN(2013)29/F1 FPI (Ārpolitikas instrumentu dienests) 04/12/2013
Regulas priekšlikums
Kopīgs priekšlikums PADOMES REGULA, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 204/2011 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā
JOIN(2013)29/1 FPI (Ārpolitikas instrumentu dienests) 03/12/2013
Regulas priekšlikums
Joint Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EU) No 204/2011 concerning restrictive measures in view of the situation in Libya

Šiem meklēšanas kritērijiem atbilstošo dokumentu skaits: 76
(Rāda 1. lpp. no kopumā 8 lpp.)