Navigation path

Rezultati pretraživanja

Broj dokumenata koji odgovaraju kriterijima pretraživanja: 76
(Stranica 1 od 8)

Referentni broj dokumentaNadležna glavna upravaDatum objave
JOIN(2013)32/F1 FPI (Služba za instrumente vanjske politike) 07/01/2014
Prijedlog uredbe
Zajednički prijedlog UREDBE VIJEĆA o izmjeni Uredbe (EU) br. 267/2012 o mjerama ograničavanja protiv Irana
JOIN(2013)32/1 FPI (Služba za instrumente vanjske politike) 23/12/2013
Prijedlog uredbe
Joint Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EU) No 267/2012 concerning restrictive measures against Iran
JOIN(2013)31/F1 EEAS (EEAS) 18/12/2013
Komunikacija Komisije institucijama
ZAJEDNIČKA KOMUNIKACIJA EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Elementi strateškog odgovora EU-a izazovima u Gvinejskom zaljevu
JOIN(2013)31/1 EEAS (EEAS) 13/12/2013
Komunikacija Komisije institucijama
Joint Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of Regions on "elements for the EU's Strategic Response to the Challenges in the Gulf of Guinea"
JOIN(2013)30/F1 EEAS (EEAS) 11/12/2013
Komunikacija Komisije institucijama
ZAJEDNIČKA KOMUNIKACIJA EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU Sveobuhvatni pristup EU-a vanjskim sukobima i krizama
JOIN(2013)30/3 EEAS (EEAS) 10/12/2013
Komunikacija Komisije institucijama
Joint Communication to the European Parliament and the Council : The EU's comprehensive approach to external conflict and crises
JOIN(2013)30/2 EEAS (EEAS) 06/12/2013
Komunikacija Komisije institucijama
Joint Communication to the European Parliament and the Council : The EU's comprehensive approach to external conflict and crises
JOIN(2013)30/1 EEAS (EEAS) 04/12/2013
Komunikacija Komisije institucijama
Joint Communication to the European Parliament and the Council : The EU's comprehensive approach to external conflict and crises
JOIN(2013)29/F1 FPI (Služba za instrumente vanjske politike) 04/12/2013
Prijedlog uredbe
Zajednički prijedlog UREDBE VIJEĆA o izmjeni Uredbe (EU) br. 204/2011 o mjerama ograničavanja s obzirom na situaciju u Libiji
JOIN(2013)29/1 FPI (Služba za instrumente vanjske politike) 03/12/2013
Prijedlog uredbe
Joint Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EU) No 204/2011 concerning restrictive measures in view of the situation in Libya

Broj dokumenata koji odgovaraju kriterijima pretraživanja: 76
(Stranica 1 od 8)