Navigation path

Výsledky vyhledávání

Počet dokumentů odpovídající kritériím vyhledávání: 76
(Zobrazena 1 z 8)

Referenční číslo dokumentuOdpovědné GŘDatum zveřejnění
JOIN(2013)32/F1 FPI (Služba nástrojů zahraniční politiky) 07/01/2014
Návrh nařízení
Společný návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu
JOIN(2013)32/1 FPI (Služba nástrojů zahraniční politiky) 23/12/2013
Návrh nařízení
Joint Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EU) No 267/2012 concerning restrictive measures against Iran
JOIN(2013)31/F1 EEAS (Evropská služba pro vn?jší ?innost) 18/12/2013
Sdělení Komise ostatním orgánům
SPOLEČNÉ SDĚLENÍ EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Prvky pro strategickou reakci EU na problémy v Guinejském zálivu
JOIN(2013)31/1 EEAS (Evropská služba pro vn?jší ?innost) 13/12/2013
Sdělení Komise ostatním orgánům
Joint Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of Regions on "elements for the EU's Strategic Response to the Challenges in the Gulf of Guinea"
JOIN(2013)30/F1 EEAS (Evropská služba pro vn?jší ?innost) 11/12/2013
Sdělení Komise ostatním orgánům
SPOLEČNÉ SDĚLENÍ EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Komplexní přístup EU vůči vnějším konfliktům a krizím
JOIN(2013)30/3 EEAS (Evropská služba pro vn?jší ?innost) 10/12/2013
Sdělení Komise ostatním orgánům
Joint Communication to the European Parliament and the Council : The EU's comprehensive approach to external conflict and crises
JOIN(2013)30/2 EEAS (Evropská služba pro vn?jší ?innost) 06/12/2013
Sdělení Komise ostatním orgánům
Joint Communication to the European Parliament and the Council : The EU's comprehensive approach to external conflict and crises
JOIN(2013)30/1 EEAS (Evropská služba pro vn?jší ?innost) 04/12/2013
Sdělení Komise ostatním orgánům
Joint Communication to the European Parliament and the Council : The EU's comprehensive approach to external conflict and crises
JOIN(2013)29/F1 FPI (Služba nástrojů zahraniční politiky) 04/12/2013
Návrh nařízení
Společný návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
JOIN(2013)29/1 FPI (Služba nástrojů zahraniční politiky) 03/12/2013
Návrh nařízení
Joint Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EU) No 204/2011 concerning restrictive measures in view of the situation in Libya

Počet dokumentů odpovídající kritériím vyhledávání: 76
(Zobrazena 1 z 8)