Navigation path

Sökresultat

Antal dokument, som motsvarar sökkriterierna 86
(Visar sida 1 av 9)

DokumentnummerAnsvarigt generaldirektoratPubliceringsdatum
JOIN(2012)390/1 EEAS (Europeiska utrikestjänsten) 06/07/2012
Kommissionens förslag
Joint Recommendation for Council Decisions authorising the opening of negotiations
JOIN(2012)39/F1 SG (Generalsekretariatet) 21/12/2012
Förslag till beslut
Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om närmare bestämmelser för hur unionen ska genomföra solidaritetsklausulen
JOIN(2012)39/1 SG (Generalsekretariatet) 18/12/2012
Förslag till beslut
Proposition conjointe de décision du Conseil concernant les modalités de mise en œuvre par l’Union de la clause de solidarité
JOIN(2012)38/F1 FPI (Tjänsten för utrikespolitiska instrument) 20/12/2012
Förslag till förordning
Gemensamt förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 1210/2003 om vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak
JOIN(2012)38/1 FPI (Tjänsten för utrikespolitiska instrument) 18/12/2012
Förslag till förordning
Joint Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 1210/2003 concerning certain specific restrictions on economic and financial relations with Iraq
JOIN(2012)37/F1 FPI (Tjänsten för utrikespolitiska instrument) 18/12/2012
Förslag till förordning
Gemensamt förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien
JOIN(2012)37/1 FPI (Tjänsten för utrikespolitiska instrument) 17/12/2012
Förslag till förordning
Joint Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EU) No 36/2012 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
JOIN(2012)36/F1 EEAS (Europeiska utrikestjänsten) 19/12/2012
Meddelande från kommissionen till institutionerna
GEMENSAMT MEDDELANDE TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Stöd till närmare samarbete och regional integration i Maghreb: Algeriet, Libyen, Mauretanien, Marocko och Tunisien
JOIN(2012)35/F1 FPI (Tjänsten för utrikespolitiska instrument) 07/12/2012
Förslag till förordning
Gemensamt förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 359/2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Iran
JOIN(2012)35/1 FPI (Tjänsten för utrikespolitiska instrument) 07/12/2012
Förslag till förordning
Joint Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EU) No 359/2011 concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Iran

Antal dokument, som motsvarar sökkriterierna 86
(Visar sida 1 av 9)