Navigation path

Zadetki iskanja

Število dokumentov, ki ustrezajo tem iskalnim merilom: 86
(Prikazana stran 1 od 9)

Referenčna številka dokumentaPristojna službaDatum objave
JOIN(2012)390/1 EEAS (Evropska služba za zunanje delovanje) 06/07/2012
Predlog Komisije
Joint Recommendation for Council Decisions authorising the opening of negotiations
JOIN(2012)39/F1 SG (Generalni sekretariat) 21/12/2012
Predlog sklepa
Skupni predlog SKLEP SVETA o načinu izvajanja solidarnostne klavzule s strani Unije
JOIN(2012)39/1 SG (Generalni sekretariat) 18/12/2012
Predlog sklepa
Proposition conjointe de décision du Conseil concernant les modalités de mise en œuvre par l’Union de la clause de solidarité
JOIN(2012)38/F1 FPI (Služba za instrumente zunanje politike) 20/12/2012
Predlog uredbe
Skupni predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 1210/2003 o nekaterih posebnih omejitvah gospodarskih in finančnih odnosov z Irakom
JOIN(2012)38/1 FPI (Služba za instrumente zunanje politike) 18/12/2012
Predlog uredbe
Joint Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 1210/2003 concerning certain specific restrictions on economic and financial relations with Iraq
JOIN(2012)37/F1 FPI (Služba za instrumente zunanje politike) 18/12/2012
Predlog uredbe
Skupni predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe (EU) št. 36/2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji
JOIN(2012)37/1 FPI (Služba za instrumente zunanje politike) 17/12/2012
Predlog uredbe
Joint Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EU) No 36/2012 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
JOIN(2012)36/F1 EEAS (Evropska služba za zunanje delovanje) 19/12/2012
Sporočilo Komisije institucijam
SKUPNO SPOROČILO EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ Podpora tesnejšemu sodelovanju in regionalnemu povezovanju v Magrebu: Alžirija, Libija, Mavretanija, Maroko in Tunizija
JOIN(2012)35/F1 FPI (Služba za instrumente zunanje politike) 07/12/2012
Predlog uredbe
Skupni predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe (EU) št. 359/2011 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Iranu
JOIN(2012)35/1 FPI (Služba za instrumente zunanje politike) 07/12/2012
Predlog uredbe
Joint Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EU) No 359/2011 concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Iran

Število dokumentov, ki ustrezajo tem iskalnim merilom: 86
(Prikazana stran 1 od 9)