Navigation path

Výsledky vyhľadávania

Počet dokumentov zodpovedajúcich kritériám vyhľadávania 86
(Strana 1 z 9)

Referenčné číslo dokumentuZodpovedné GRDátum uverejnenia
JOIN(2012)390/1 EEAS (Foreign Policy Instruments Service) 06/07/2012
Návrh Komisie
Joint Recommendation for Council Decisions authorising the opening of negotiations
JOIN(2012)39/F1 SG (Generálny sekretariát) 21/12/2012
Návrh rozhodnutia
Spoločný návrh ROZHODNUTIE RADY o podrobnostiach vykonávania doložky o solidarite Úniou
JOIN(2012)39/1 SG (Generálny sekretariát) 18/12/2012
Návrh rozhodnutia
Proposition conjointe de décision du Conseil concernant les modalités de mise en œuvre par l’Union de la clause de solidarité
JOIN(2012)38/F1 FPI (Útvar pre nástroje zahraničnej politiky) 20/12/2012
Návrh nariadenia
Spoločný návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1210/2003 o niektorých osobitných obmedzeniach hospodárskych a finančných vzťahov s Irakom
JOIN(2012)38/1 FPI (Útvar pre nástroje zahraničnej politiky) 18/12/2012
Návrh nariadenia
Joint Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 1210/2003 concerning certain specific restrictions on economic and financial relations with Iraq
JOIN(2012)37/F1 FPI (Útvar pre nástroje zahraničnej politiky) 18/12/2012
Návrh nariadenia
Spoločný návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii
JOIN(2012)37/1 FPI (Útvar pre nástroje zahraničnej politiky) 17/12/2012
Návrh nariadenia
Joint Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EU) No 36/2012 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
JOIN(2012)36/F1 EEAS (Foreign Policy Instruments Service) 19/12/2012
Oznámenie Komisie inštitúciám
SPOLOČNÉ OZNÁMENIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Podpora užšej spolupráce a regionálnej integrácie v Maghrebe: Alžírsko, Líbya, Mauritánia, Maroko a Tunisko
JOIN(2012)35/F1 FPI (Útvar pre nástroje zahraničnej politiky) 07/12/2012
Návrh nariadenia
Spoločný návrh NARIADENIE RADY ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 359/2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu v Iráne
JOIN(2012)35/1 FPI (Útvar pre nástroje zahraničnej politiky) 07/12/2012
Návrh nariadenia
Joint Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EU) No 359/2011 concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Iran

Počet dokumentov zodpovedajúcich kritériám vyhľadávania 86
(Strana 1 z 9)