Navigation path

Zoekresultaten

Aantal documenten dat aan de zoekcriteria beantwoordt: 86
(Pagina 1 van 9)

Referentienummer documentBevoegd DGPublicatiedatum
JOIN(2012)390/1 EEAS (Europese dienst voor extern optreden) 06/07/2012
Voorstel van de Commissie
Joint Recommendation for Council Decisions authorising the opening of negotiations
JOIN(2012)39/F1 SG (secretariaat-generaal) 21/12/2012
Voorstel voor een besluit
Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de regelingen voor de toepassing van de solidariteitsclausule van de Unie
JOIN(2012)39/1 SG (secretariaat-generaal) 18/12/2012
Voorstel voor een besluit
Proposition conjointe de décision du Conseil concernant les modalités de mise en œuvre par l’Union de la clause de solidarité
JOIN(2012)38/F1 FPI (dienst Instrumenten buitenlands beleid) 20/12/2012
Voorstel voor een verordening
Gezamenlijk voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1210/2003 betreffende bepaalde specifieke restricties op de economische en financiële betrekkingen met Irak
JOIN(2012)38/1 FPI (dienst Instrumenten buitenlands beleid) 18/12/2012
Voorstel voor een verordening
Joint Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 1210/2003 concerning certain specific restrictions on economic and financial relations with Iraq
JOIN(2012)37/F1 FPI (dienst Instrumenten buitenlands beleid) 18/12/2012
Voorstel voor een verordening
Gezamenlijk voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) nr. 36/2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië
JOIN(2012)37/1 FPI (dienst Instrumenten buitenlands beleid) 17/12/2012
Voorstel voor een verordening
Joint Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EU) No 36/2012 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
JOIN(2012)36/F1 EEAS (Europese dienst voor extern optreden) 19/12/2012
Mededeling van de Commissie voor de instellingen
GEZAMENLIJKE MEDEDELING AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO’S Ondersteuning van nauwere samenwerking en regionale integratie in de Maghreb: Algerije, Libië, Mauritanië, Marokko en Tunesië
JOIN(2012)35/F1 FPI (dienst Instrumenten buitenlands beleid) 07/12/2012
Voorstel voor een verordening
Gezamenlijk voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) nr. 359/2011 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in verband met de situatie in Iran
JOIN(2012)35/1 FPI (dienst Instrumenten buitenlands beleid) 07/12/2012
Voorstel voor een verordening
Joint Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EU) No 359/2011 concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Iran

Aantal documenten dat aan de zoekcriteria beantwoordt: 86
(Pagina 1 van 9)