Navigation path

Riżultati tat-tfittxija

Numru ta' dokumenti li jikkorrispondu mal-kriterji tat-tfittxija: 86
(Qed tara paġna 1 minn 9)

Numru ta' referenza tad-dokumentDĠ responsabbliData tal-pubblikazzjoni
JOIN(2012)390/1 EEAS (Servizz Ewropew g?all-Azzjoni Esterna) 06/07/2012
Proposta tal-Kummissjoni
Joint Recommendation for Council Decisions authorising the opening of negotiations
JOIN(2012)39/F1 SG (is-Segretarjat Ġenerali) 21/12/2012
Proposta għal Deċiżjoni
Proposta Konġunta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar l-arranġamenti għall-implimentazzjoni mill-Unjoni tal-Klawżola ta’ Solidarjetà
JOIN(2012)39/1 SG (is-Segretarjat Ġenerali) 18/12/2012
Proposta għal Deċiżjoni
Proposition conjointe de décision du Conseil concernant les modalités de mise en œuvre par l’Union de la clause de solidarité
JOIN(2012)38/F1 FPI (is-Servizz tal-Istrumenti tal-Politika Barranija) 20/12/2012
Proposta għal Regolament
Proposta Konġunta għal REGOLAMENT TAL-KUNSILL li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1210/2003 dwar ċerti restrizzjonijiet speċifiċi fuq relazzjonijiet ekonomiċi u finanzjarji mal-Iraq
JOIN(2012)38/1 FPI (is-Servizz tal-Istrumenti tal-Politika Barranija) 18/12/2012
Proposta għal Regolament
Joint Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 1210/2003 concerning certain specific restrictions on economic and financial relations with Iraq
JOIN(2012)37/F1 FPI (is-Servizz tal-Istrumenti tal-Politika Barranija) 18/12/2012
Proposta għal Regolament
Proposta Konġunta għal REGOLAMENT TAL-KUNSILL li jemenda r-Regolament (UE) Nru 36/2012 dwar miżuri ristrettivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fis-Sirja
JOIN(2012)37/1 FPI (is-Servizz tal-Istrumenti tal-Politika Barranija) 17/12/2012
Proposta għal Regolament
Joint Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EU) No 36/2012 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
JOIN(2012)36/F1 EEAS (Servizz Ewropew g?all-Azzjoni Esterna) 19/12/2012
Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Istituzzjonijiet
KOMUNIKAZZJONI KONĠUNTA LILL-PARLAMENT EWROPEW, LILL-KUNSILL, LILL-KUMITAT EKONOMIKU U SOĊJALI EWROPEW U LILL-KUMITAT TAR-REĠJUNI Li tappoġġa l-kooperazzjoni aktar mill-qrib u l-integrazzjoni reġjonali fil-Magreb: l-Alġerija, il-Libja, il-Mawritanja, il-Marokk u t-Tuneżija
JOIN(2012)35/F1 FPI (is-Servizz tal-Istrumenti tal-Politika Barranija) 07/12/2012
Proposta għal Regolament
Proposta Konġunta għal REGOLAMENT TAL-KUNSILL li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 359/2011 dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni, entitajiet u korpi fil-kuntest tas-sitwazzjoni fl-Iran
JOIN(2012)35/1 FPI (is-Servizz tal-Istrumenti tal-Politika Barranija) 07/12/2012
Proposta għal Regolament
Joint Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EU) No 359/2011 concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Iran

Numru ta' dokumenti li jikkorrispondu mal-kriterji tat-tfittxija: 86
(Qed tara paġna 1 minn 9)