Navigation path

Meklēšanas rezultāts

Šiem meklēšanas kritērijiem atbilstošo dokumentu skaits: 86
(Rāda 1. lpp. no kopumā 9 lpp.)

Dokumenta atsauces numursAtbildīgais ģenerāldirektorātsPublicēšanas datums
JOIN(2012)390/1 EEAS (Foreign Policy Instruments Service) 06/07/2012
Komisijas priekšlikuma iesniegšana
Joint Recommendation for Council Decisions authorising the opening of negotiations
JOIN(2012)39/F1 SG (Ģenerālsekretariāts) 21/12/2012
Lēmuma priekšlikums
Kopīgs priekšlikums PADOMES LĒMUMS par kārtību, kādā Savienība īsteno solidaritātes klauzulu
JOIN(2012)39/1 SG (Ģenerālsekretariāts) 18/12/2012
Lēmuma priekšlikums
Proposition conjointe de décision du Conseil concernant les modalités de mise en œuvre par l’Union de la clause de solidarité
JOIN(2012)38/F1 FPI (Ārpolitikas instrumentu dienests) 20/12/2012
Regulas priekšlikums
Kopīgs priekšlikums PADOMES REGULA, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1210/2003 par konkrētiem īpašiem ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas un finanšu sakariem ar Irāku
JOIN(2012)38/1 FPI (Ārpolitikas instrumentu dienests) 18/12/2012
Regulas priekšlikums
Joint Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 1210/2003 concerning certain specific restrictions on economic and financial relations with Iraq
JOIN(2012)37/F1 FPI (Ārpolitikas instrumentu dienests) 18/12/2012
Regulas priekšlikums
Kopīgs priekšlikums PADOMES REGULA, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā
JOIN(2012)37/1 FPI (Ārpolitikas instrumentu dienests) 17/12/2012
Regulas priekšlikums
Joint Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EU) No 36/2012 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
JOIN(2012)36/F1 EEAS (Foreign Policy Instruments Service) 19/12/2012
Komisijas paziņojums iestādēm
KOPĪGS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS  EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI UN REĢIONU KOMITEJAI Atbalsts ciešākai sadarbībai un reģionālai integrācijai Magribā: Alžīrijā, Lībijā, Mauritānijā, Marokā un Tunisijā
JOIN(2012)35/F1 FPI (Ārpolitikas instrumentu dienests) 07/12/2012
Regulas priekšlikums
Kopīgs priekšlikums PADOMES REGULA, ar ko groza Padomes Regulu (ES) Nr. 359/2011 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Irānā
JOIN(2012)35/1 FPI (Ārpolitikas instrumentu dienests) 07/12/2012
Regulas priekšlikums
Joint Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EU) No 359/2011 concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Iran

Šiem meklēšanas kritērijiem atbilstošo dokumentu skaits: 86
(Rāda 1. lpp. no kopumā 9 lpp.)