Navigation path

Otsingu tulemused

Otsingukriteeriumidele vastavate dokumentide arv: 86
(Lehekülg 1 / 9)

Dokumendi viitenumberVastutav peadirektoraatAvaldamise kuupäev
JOIN(2012)390/1 EEAS (Euroopa välisteenistus) 06/07/2012
Komisjoni ettepanek
Joint Recommendation for Council Decisions authorising the opening of negotiations
JOIN(2012)39/F1 SG (peasekretariaat) 21/12/2012
Otsuse ettepanek
Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS solidaarsusklausli liidu poolse rakendamise korra kohta
JOIN(2012)39/1 SG (peasekretariaat) 18/12/2012
Otsuse ettepanek
Proposition conjointe de décision du Conseil concernant les modalités de mise en œuvre par l’Union de la clause de solidarité
JOIN(2012)38/F1 FPI (välispoliitika vahendite talitus) 20/12/2012
Määruse ettepanek
Ühisettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1210/2003, mis käsitleb teatavaid spetsiifilisi piiranguid majandus- ja finantssuhetes Iraagiga
JOIN(2012)38/1 FPI (välispoliitika vahendite talitus) 18/12/2012
Määruse ettepanek
Joint Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 1210/2003 concerning certain specific restrictions on economic and financial relations with Iraq
JOIN(2012)37/F1 FPI (välispoliitika vahendite talitus) 18/12/2012
Määruse ettepanek
Ühisettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 36/2012, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias
JOIN(2012)37/1 FPI (välispoliitika vahendite talitus) 17/12/2012
Määruse ettepanek
Joint Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EU) No 36/2012 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
JOIN(2012)36/F1 EEAS (Euroopa välisteenistus) 19/12/2012
Komisjoni teatis institutsioonidele
ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Tihedama koostöö ja piirkondliku integratsiooni toetamine Magribi piirkonnas: Alžeerias, Liibüas, Mauritaanias, Marokos ja Tuneesias
JOIN(2012)35/F1 FPI (välispoliitika vahendite talitus) 07/12/2012
Määruse ettepanek
Ühisettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 359/2011, mis käsitleb teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Iraanis
JOIN(2012)35/1 FPI (välispoliitika vahendite talitus) 07/12/2012
Määruse ettepanek
Joint Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EU) No 359/2011 concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Iran

Otsingukriteeriumidele vastavate dokumentide arv: 86
(Lehekülg 1 / 9)