Navigation path

Резултат от търсенето

Брой на документи, отговарящ на тези критерии за търсене: 86
(Показване на страница 1 от 9)

Референтен номер на документаКомпетентна ГДДата на публикуване
JOIN(2012)390/1 EEAS (Foreign Policy Instruments Service) 06/07/2012
Предложение на Комисията
Joint Recommendation for Council Decisions authorising the opening of negotiations
JOIN(2012)39/F1 SG (генерален секретариат) 21/12/2012
Предложение за решение
Съвместно предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно договореностите за прилагане от страна на Съюза на клаузата за солидарност
JOIN(2012)39/1 SG (генерален секретариат) 18/12/2012
Предложение за решение
Proposition conjointe de décision du Conseil concernant les modalités de mise en œuvre par l’Union de la clause de solidarité
JOIN(2012)38/F1 FPI (Служба за инструментите в областта на външната политика) 20/12/2012
Предложение за регламент
Съвместно предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 1210/2003 относно определени специфични ограничения върху икономическите и финансовите отношения с Ирак
JOIN(2012)38/1 FPI (Служба за инструментите в областта на външната политика) 18/12/2012
Предложение за регламент
Joint Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 1210/2003 concerning certain specific restrictions on economic and financial relations with Iraq
JOIN(2012)37/F1 FPI (Служба за инструментите в областта на външната политика) 18/12/2012
Предложение за регламент
Съвместно предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия
JOIN(2012)37/1 FPI (Служба за инструментите в областта на външната политика) 17/12/2012
Предложение за регламент
Joint Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EU) No 36/2012 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
JOIN(2012)36/F1 EEAS (Foreign Policy Instruments Service) 19/12/2012
Съобщение на Комисията до институциите
СЪВМЕСТНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Подпомагане на по-тясното сътрудничество и на регионалната интеграция в държавите от Магреба: Алжир, Либия, Мавритания, Мароко и Тунис
JOIN(2012)35/F1 FPI (Служба за инструментите в областта на външната политика) 07/12/2012
Предложение за регламент
Съвместно предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 359/2011 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи предвид ситуацията в Иран
JOIN(2012)35/1 FPI (Служба за инструментите в областта на външната политика) 07/12/2012
Предложение за регламент
Joint Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EU) No 359/2011 concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Iran

Брой на документи, отговарящ на тези критерии за търсене: 86
(Показване на страница 1 от 9)