Navigation path

Zadetki iskanja

Število dokumentov, ki ustrezajo tem iskalnim merilom: 4
(Prikazana stran 1 od 1)

Referenčna številka dokumentaPristojna službaDatum objave
COM(2017)12/F2 EMPL (GD za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje) 02/02/2018
Sporočilo Komisije institucijam
KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Turvallisempi ja terveellisempi työ kaikille – EU:n työterveys- ja työturvallisuuslainsäädännön ja -politiikan uudistaminen
COM(2017)12/F1 EMPL (GD za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje) 11/01/2017
Sporočilo Komisije institucijam
SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ Varnejše in bolj zdravo delo za vse - Posodobitev zakonodaje in politike EU za varnost in zdravje pri delu
COM(2017)12/2 EMPL (GD za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje) 06/01/2017
Sporočilo Komisije institucijam
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Safer and Healthier Work for All - Modernisation of the EU Occupational Safety and Health Legislation and Policy
COM(2017)12/1 EMPL (GD za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje) 03/01/2017
Sporočilo Komisije institucijam
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Safer and Healthier Work for All - Modernisation of the EU Occupational Safety and Health Legislation and Policy

Število dokumentov, ki ustrezajo tem iskalnim merilom: 4
(Prikazana stran 1 od 1)