Navigation path

Wyniki wyszukiwania

Liczba dokumentów spełniających podane kryteria wyszukiwania: 4
(LWyświetla się strona 1 z 1)

Numer referencyjny dokumentuOdpowiedzialna DGData publikacji
COM(2017)12/F2 EMPL (DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego) 02/02/2018
Komunikat Komisji do instytucji
KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Turvallisempi ja terveellisempi työ kaikille – EU:n työterveys- ja työturvallisuuslainsäädännön ja -politiikan uudistaminen
COM(2017)12/F1 EMPL (DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego) 11/01/2017
Komunikat Komisji do instytucji
KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Bezpieczniejsze i zdrowsze warunki pracy dla wszystkich – nowelizacja przepisów i polityki UE w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
COM(2017)12/2 EMPL (DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego) 06/01/2017
Komunikat Komisji do instytucji
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Safer and Healthier Work for All - Modernisation of the EU Occupational Safety and Health Legislation and Policy
COM(2017)12/1 EMPL (DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego) 03/01/2017
Komunikat Komisji do instytucji
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Safer and Healthier Work for All - Modernisation of the EU Occupational Safety and Health Legislation and Policy

Liczba dokumentów spełniających podane kryteria wyszukiwania: 4
(LWyświetla się strona 1 z 1)