Navigation path

Søgeresultater

Antal dokumenter, der svarer til søgekriterierne: 4
(Viser side 1 af 1)

Dokumentets referencenummerAnsvarligt generaldirektoratDato for offentliggørelse
COM(2017)12/F2 EMPL (GD for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion) 02/02/2018
Meddelelse fra Kommissionen til institutionerne
KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Turvallisempi ja terveellisempi työ kaikille – EU:n työterveys- ja työturvallisuuslainsäädännön ja -politiikan uudistaminen
COM(2017)12/F1 EMPL (GD for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion) 11/01/2017
Meddelelse fra Kommissionen til institutionerne
MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Sikrere og sundere arbejde for alle - modernisering af EU's lovgivning og politik for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen
COM(2017)12/2 EMPL (GD for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion) 06/01/2017
Meddelelse fra Kommissionen til institutionerne
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Safer and Healthier Work for All - Modernisation of the EU Occupational Safety and Health Legislation and Policy
COM(2017)12/1 EMPL (GD for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion) 03/01/2017
Meddelelse fra Kommissionen til institutionerne
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Safer and Healthier Work for All - Modernisation of the EU Occupational Safety and Health Legislation and Policy

Antal dokumenter, der svarer til søgekriterierne: 4
(Viser side 1 af 1)