Navigation path

Zadetki iskanja

Število dokumentov, ki ustrezajo tem iskalnim merilom: 2
(Prikazana stran 1 od 1)

Referenčna številka dokumentaPristojna službaDatum objave
COM(2016)883/F1 HOME (GD za migracije in notranje zadeve) 21/12/2016
Predlog uredbe
Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi, delovanju in uporabi schengenskega informacijskega sistema (SIS) na področju policijskega sodelovanja in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah, o spremembi Uredbe (EU) št. 515/2014 ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1986/2006, Sklepa Sveta 2007/533/PNZ in Sklepa Komisije 2010/261/EU
COM(2016)883/1 HOME (GD za migracije in notranje zadeve) 13/12/2016
Predlog uredbe
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant le règlement (UE) n° 515/2014 et abrogeant le règlement (CE) n° 1986/2006, la décision 2007/533/JAI du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission

Število dokumentov, ki ustrezajo tem iskalnim merilom: 2
(Prikazana stran 1 od 1)