Navigation path

Rezultatele căutării

Numărul de documente care corespund acestor criterii de căutare: 2
(Pagina 1 din 1)

Numărul de referință al documentului DG responsabilăData publicarii
COM(2016)883/F1 HOME (DG Migrație și Afaceri Interne) 21/12/2016
Propunere de regulament
Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 515/2014 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1986/2006, a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului și a Deciziei 2010/261/UE a Comisiei
COM(2016)883/1 HOME (DG Migrație și Afaceri Interne) 13/12/2016
Propunere de regulament
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant le règlement (UE) n° 515/2014 et abrogeant le règlement (CE) n° 1986/2006, la décision 2007/533/JAI du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission

Numărul de documente care corespund acestor criterii de căutare: 2
(Pagina 1 din 1)