Navigation path

Zoekresultaten

Aantal documenten dat aan de zoekcriteria beantwoordt: 2
(Pagina 1 van 1)

Referentienummer documentBevoegd DGPublicatiedatum
COM(2016)883/F1 HOME (DG Migratie en Binnenlandse Zaken) 21/12/2016
Voorstel voor een verordening
Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van politiële samenwerking en justitiële samenwerking in strafzaken, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 515/2014 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1986/2006, Besluit 2007/533/JBZ van de Raad en Besluit 2010/261/EU van de Commissie
COM(2016)883/1 HOME (DG Migratie en Binnenlandse Zaken) 13/12/2016
Voorstel voor een verordening
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant le règlement (UE) n° 515/2014 et abrogeant le règlement (CE) n° 1986/2006, la décision 2007/533/JAI du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission

Aantal documenten dat aan de zoekcriteria beantwoordt: 2
(Pagina 1 van 1)