Navigation path

Riżultati tat-tfittxija

Numru ta' dokumenti li jikkorrispondu mal-kriterji tat-tfittxija: 2
(Qed tara paġna 1 minn 1)

Numru ta' referenza tad-dokumentDĠ responsabbliData tal-pubblikazzjoni
COM(2016)883/F1 HOME (DĠ Migrazzjoni u Affarijiet Interni) 21/12/2016
Proposta għal Regolament
Proposta għal REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL dwar l-istabbiliment, it-tħaddim u l-użu tas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen (SIS) fil-qasam tal-kooperazzjoni tal-pulizija u tal-kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji kriminali, li jemenda r-Regolament (UE) 515/2014 u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1986/2006, id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/533/ĠAI u d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/261/UE
COM(2016)883/1 HOME (DĠ Migrazzjoni u Affarijiet Interni) 13/12/2016
Proposta għal Regolament
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant le règlement (UE) n° 515/2014 et abrogeant le règlement (CE) n° 1986/2006, la décision 2007/533/JAI du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission

Numru ta' dokumenti li jikkorrispondu mal-kriterji tat-tfittxija: 2
(Qed tara paġna 1 minn 1)