Navigation path

Rezultati pretraživanja

Broj dokumenata koji odgovaraju kriterijima pretraživanja: 2
(Stranica 1 od 1)

Referentni broj dokumentaNadležna glavna upravaDatum objave
COM(2016)883/F1 HOME (GU za migracije i unutarnje poslove) 21/12/2016
Prijedlog uredbe
Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o uspostavi, radu i upotrebi Schengenskog informacijskog sustava (SIS) u području policijske suradnje i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima, izmjeni Uredbe (EU) br. 515/2014 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1986/2006, Odluke Vijeća 2007/533/PUP i Odluke Komisije 2010/261/EU
COM(2016)883/1 HOME (GU za migracije i unutarnje poslove) 13/12/2016
Prijedlog uredbe
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant le règlement (UE) n° 515/2014 et abrogeant le règlement (CE) n° 1986/2006, la décision 2007/533/JAI du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission

Broj dokumenata koji odgovaraju kriterijima pretraživanja: 2
(Stranica 1 od 1)