Navigation path

Otsingu tulemused

Otsingukriteeriumidele vastavate dokumentide arv: 2
(Lehekülg 1 / 1)

Dokumendi viitenumberVastutav peadirektoraatAvaldamise kuupäev
COM(2016)883/F1 HOME (rände ja siseasjade peadirektoraat) 21/12/2016
Määruse ettepanek
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse Schengeni infosüsteemi (SIS) loomist, toimimist ja kasutamist politseikoostöös ja kriminaalasjades tehtavas õigusalases koostöös ning millega muudetakse määrust (EL) nr 515/2014 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1986/2006, nõukogu otsus 2007/533/JSK ja komisjoni otsus 2010/261/EL
COM(2016)883/1 HOME (rände ja siseasjade peadirektoraat) 13/12/2016
Määruse ettepanek
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant le règlement (UE) n° 515/2014 et abrogeant le règlement (CE) n° 1986/2006, la décision 2007/533/JAI du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission

Otsingukriteeriumidele vastavate dokumentide arv: 2
(Lehekülg 1 / 1)